ProEXR File Description=Attributes=cameraAperture (float): 36.000000cameraFNumber (float): 17.586044cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000cameraFarRange (float): 1000.000000cameraFocalLength (float): 175.860443cameraFov (flo

Fleksibelt kommunikationsinterface

I mikserapplikasjoner overvåkes ofte optimal hastighet på mikserrotoren. Å opprettholde hastigheten innenfor optimale grenser er avgjørende for mange applikasjoner, og derfor utløses alarmer eller avstengningsprosedyrer når grensene overskrides. Krohne Instrumentantion kan nå presentere en brukervennlig transmitter.

Vigtige funktioner

 • Måler frekvenser opp til 100 kHz.
 • Aktiv og passiv strømutgang ±23 mA / 0...23 mA.
 • Bufferet spenningsutgang ±10 VDC.
 • Linearisering: Lineær eller kvadratfunksjon.
 • 2-punkts-prosesskalibrering.
 • Programmerbare trigger-nivåer -0,05…6,5 V.
 • Programmerbar følerforsyning 5…17 V.
 • NAMUR-føler feildetektering.
 • Avanserte konfigurerbare inngangsgrenser for økt sikkerhet.
 • Digital udgang: NPN & PNP; 0...100 kHz med programmerbar logisk nivåomformer 5…24 V.
 • Utgangsrele med vindu, settpunkt og latch-funksjonalitet.
 • Simulering av prosessverdi under idriftsettelse og vedlikehold.
 • Alle terminaler er beskyttet mot overspenning (24 VDC), polaritetsfeil og kortslutning.
 • Teknisk karakteristikk
 • Nøyaktighet < 0,06% / span.
 • Temperaturkoeffisient 0,006% / °C.
 • Reaksjonstid < 30 ms.
 • 2,3 kVAC, 3-ports galvanisk isolation.
 • NAMUR NE21 og NAMUR NE43.

Universel f/I-f/f-konverter 4225

 • Front-programmerbar
 • Indgang: NAMUR, NPN, PNP, Tacho, TTL & S0
 • Utgang: Programmerbar bipolar mA / V, frekvens eller rele
 • Universel forsyning med 21,6…253 VAC / 19,2...300 VDC

Programmering

Konfigurasjon, overvåkning, diagnostik, og logging, ved hjelp av avtagbart display/programmeringsverktøy, i serien PR 4500-kommunikationsinterfaces. Produktspesifikke funksjoner omfatter kommunikasjon via Modbus og Bluetooth via vår PR Process Supervisor (PPS)-applikasjon, som fås til iOS og Android.

 • All programmering kan beskyttes med passord.
 • Rullende hjelpe-tekst på 7 språk.
 • Montering
 • Enheter kan monteres side om side, vannrett og loddrett, uten avstand på en standard DIN-skinne – selv ved 60°C omgivelsestemperatur.

Når hastigheten betyr noe

PR 4225 har ulike alternativer for å støtte mikserapplikasjonen din. Enten det er over/under hastighetsdeteksjon presentert som reléhandling, sensorfeildeteksjon eller pålitelig frekvens til spenning/strømkonvertering, er PR 4225 det riktige valget.

Om KROHNE:

KROHNE er en komplett leverandør av måletekniske løsninger for mengde, trykk, temperatur, nivå og analyse. Grunnlagt i 1921 med produksjon av VA metere. Hovedkontor i Duisburg, Tyskland og representert på alle kontinenter med ca 3700 ansatte. Fra vårt kontor i Moss utføres salg, teknisk support, landsdekkende service, lokalt varelager, kurs og opplæring.  KROHNE står for innovasjon og høy kvalitet og er blant de ledende innen industriell måleteknologi.

Mikro tunneler crop

Smart sensorsystem påviste mikroplast

Sensorbasert system for overvåkning av tunnelvaskevann

Smarte sensorer påviste mikroplast. – Viser at sensorer kan avdekke stoffer og miljøgifter de egentlig ikke kan måle, sier miljøgeolog Jørgen Engebretsen. Cautus Geo er et av Europas ledende teknologifirmaer innen automatisk overvåking av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø.

les mer...
Goodtech Wacker crop

Goodtech oppgraderer vern- og kontrollanlegget til Wacker

Får ansvaret for engineering, prosjektering, innkjøp og montasje

I forbindelse med Wacker Chemicals Norway AS sine planer om å automatisere og overvåke verkets 132kV, 22kV og 6,6kV høyspentanlegg, har Goodtech inngått kontrakt på leveranse av kontrollsystem og nye vern. Kontrakten er i størrelsesorden 8 MNOK, og representerer et spennende prosjekt innen Goodtechs strategisk satsningsområde.

les mer...
EH_Cernay crop

Endress+Hauser åpner nytt anlegg i Frankrike

Vil primært bli brukt til produksjon av elektromagnetiske mengdemålere

For å møte den økende etterspørselen etter mengdemålere har selskapet åpnet et nytt produksjons- og kontorbygg. Endress+Hauser produserer mengdemålere i Cernay for levering til kunder over hele verden. "Cernay er et av selskapets raskest voksende anlegg og har allerede blitt utvidet ni ganger siden det startet driften i 1991," sier Matthias Altendorf, konsernsjef i Endress+Hauser-konsernet ved innvielsesseremonien for det nye produksjons- og kontorbygget.

les mer...
FG ATEX_IECEx-Certified_EncodersPosital crop

POSITAL Encodere - nå også ATEX/IECEx-sertifisering for sone 2/22

Sensorene er egnet for høypresisjonsapplikasjoner

POSITAL, som forhandles av FG-Tech, sin encoder familie IXARC er nå sertifisert ihht. ATEX/IECEx direktivene for Sone 2/22. Med denne sertifiseringen dekker POSITAL ytterligere applikasjoner innenfor olje- og gassinstallasjoner, kjemiske anlegg, trebearbeidingsoperasjoner og kornhåndteringsanlegg. Selve sertifikatet er utstedt av en tredjepart med spesiell kompetanse innen ATEX og IECEx testing og sertifisering.

les mer...