EH_Cernay crop

Vil primært bli brukt til produksjon av elektromagnetiske mengdemålere

Endress+Hauser åpner nytt anlegg i Frankrike

For å møte den økende etterspørselen etter mengdemålere har selskapet åpnet et nytt produksjons- og kontorbygg. Endress+Hauser produserer mengdemålere i Cernay for levering til kunder over hele verden. "Cernay er et av selskapets raskest voksende anlegg og har allerede blitt utvidet ni ganger siden det startet driften i 1991," sier Matthias Altendorf, konsernsjef i Endress+Hauser-konsernet ved innvielsesseremonien for det nye produksjons- og kontorbygget.

Denne seremonien fant sted 10. juni 2022 i nærvær av kunder, partnere og gjester fra stat og næringsliv.

De ekstra 10 000 kvadratmeterne vil primært bli brukt til produksjon av elektromagnetiske mengdemålere. Ved dette anlegget er man blant annet spesialisert på fôring av målerørene i disse allsidige instrumentene, et viktig produksjonstrinn for kvaliteten på instrumentene. Tilbygget har også plass til kontorer, møterom, en kantine og et kundeområde for fabrikkgodkjenningstester. Anlegget har i dag 430 ansatte.

Produksjon i tråd med de strengeste kvalitetsstandarder

Byggingen begynte i januar i 2019 og ble fullført i april i 2020. "Her i Cernay produserer vi i tråd med de strengeste kvalitetsstandarder, akkurat slik vi gjør ved alle våre andre anlegg over hele verden. Det er derfor viktig for oss å tilby de ansatte et arbeidsmiljø som oppfyller deres behov," sier Thierry Weissgerber, administrerende direktør for Endress+Hauser Flow i Cernay.

Store karnappvinduer gir naturlig lys. Pause- og avslapningsområder med sofaer og kjøkkenkroker ble også integrert i produksjonsbygningen.

I tillegg til elektromagnetiske mengdemålere produserer Cernay ultralyd- og vortexmålere. Den nye bygningen ble hovedsakelig utviklet for produksjon av Progmag H- og Dosimag H-produkter, som primært brukes innenfor næringsmiddelindustrien og biovitenskap. En dobbeltsjiktet fasade demper støyen fra produksjonsanlegget. Sirkulasjonsganger gjør det mulig å levere materialet nær produksjonslinjene og spare plass.

Lavt energiforbruk

Selskapet har gjort en rekke investeringer og utført en lang rekke prosjekter for å redusere energiforbruket ved anlegget. Blant annet er det installert et energigjenvinningssystem som lagrer varmen fra kompressorene om vinteren i kjelerommene for å hindre at den går til spille. Bygningskonstruksjonen overholder den nyeste RT 2020-standarden og oppfyller derfor strenge krav til varmeisolasjon. Det arbeides også med å sørge for sertifisering i samsvar med ISO 50001.

Goodtech Hauge crop

Goodtech leverer styringssystemer til nytt moderne renseanlegg i Hokksund med høye miljøambisjoner

Øvre Eiker kommune bygger nytt renseanlegg i Hokksund med utvidede renseegenskaper og har valgt NCC som entreprenør for utbyggingen. Goodtech bistår med programmering av styringssystemer, samt leveranse av elektrodokumentasjon, gassdetektorer og hardware med planlagt ferdigstillelse i løpet av 2025.

les mer...
Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Knut Andreas Myklbust-Vårvang Lillehammer kommune crop

Lillehammer kommune stopper vannlekkasjer på drikkevannsnettet raskere med ny teknologi

Lillehammer kommune har fått et nytt verktøy i kampen mot lekkasjer på vannledningsnettet. Det nye systemet fra Guard Automation hjelper oss med å oppdage lekkasjer tidligere, og ikke minst med å avgrense lekkasjesøk, sier Knut Andreas Myklebust-Vårvang.

les mer...
CACTUS T bane crop

Overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon

Metoden som ble valgt gir en kontinuerlig overvåking av sporet

Cautus Geo overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon der OBOS skal bygge boliger. – Det handler om sikkerhet for reisende og togene, sier Svein-Ole Sjøtun i Sporveien. 200 sensorer er fordelt på 150 meter SAA-setningsslange og 3-aksiale tilt-sensorer. De overvåker hver minste endring på sporet. Slik har det vært siden desember.

les mer...