Eltele Siemens crop

Vil bidra til effektiv utvikling av elektrifisert infrastruktur

Eltel og Siemens signerer landsdekkende serviceavtale for ladestasjoner

Eltel og Siemens har signert en rammeavtale om installasjon, service og drift av ladere for elektriske kjøretøy. Med dette inngår de to selskapene et strategisk samarbeid som vil sikre kvalitet i leveransene og driftssikkerhet nasjonalt, til det beste for brukerne. Avtalen gjelder for to år med opsjon for forlengelse opp til ytterligere to år.  

Eltel og Siemens har inngått en avtale for service av ladestasjoner. Avtalen dekker alle regioner i Norge og vil gjennomføres av sertifisert personell. Dette er et servicetilbud som bygger opp under Siemens som leverandør av ladeinfrastruktur og Eltel som en erfaren installatør av ladestasjoner med tilstedeværelse over hele landet. Samarbeidet vil sikre gode ladeopplevelser i årene som kommer.  

- Vi i Siemens er stolte av samarbeidet og vil sammen med Eltel sørge for effektive leveranser, et stabilt serviceapparat og levere gjennom en godt strukturert serviceorganisasjon. Signeringen av avtalen er viktig for kommende leveranser og vil spille en sentral rolle i vårt samarbeid fremover. Sammen med Eltel sikrer vi nå at brukerne våre alltid vil oppleve at våre ladestasjoner er i drift, sier Tor Krog, Head of eMobility Nordics i Siemens. 

- I takt med teknologisk utvikling og behov for effektive løsninger er det spennende å inngå et strategisk samarbeid med en stor, profesjonell aktør som Siemens, og vi er takknemlige for denne tilliten, sier Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør i Eltel.

- Godt samarbeid der vi bygger på hverandres kompetanse vil bidra til effektiv utvikling av elektrifisert infrastruktur, og er et viktig steg for utviklingen av ladenettverket for elektriske kjøretøy i Norge, fortsetter Bråthen.  

Morrow Batteries products crop

Morrow og Optimeering skal utvikle AI-drevet software

Kraftproduksjonen må til enhver tid tilpasses forbruket

Det norske cleantech-selskaper Morrow Batteries ASA (Morrow) og Optimeering AS har undertegnet en intensjonsavtale om sammen å utvikle AI-drevet automasjonsprogramvare for kortsiktige kraftmarkedsoperasjoner.

les mer...
AMNYTT 01 2023 kolasj crop

AMNYTT 01 2023 er publisert

Endelig er det offentlig fastslått at det grønne skifte vil kreve med elektrisk kraft enn dagens system kan produsere. En rekke fagfolk og representanter har i lang tid etterlyst økt satsing på produksjon av elektrisk kraft her i landet. 

les mer...
FORSYNINGSSIKKERHET crop

Forsyningssikkerhet avgjørende for å lykkes med elektrifisering av Norge

Har utarbeidet tre råd for hvordan man kan sikre kontroll på forsyningssikkerhet

Sjefforsker Gerd Kjølle i SINTEF mener vi må ligge i forkant på forsyningssikkerhet for å lykkes med elektrifisering av Norge. Digitalisering av kraftsystemet vil bidra til viktige løsninger.

les mer...
PROpartner---Kompetanse_m crop

JFKnudtzen blir Weidmüller PROpartner

Vil forenkle planlegging, forenkle produksjon, forenkle ‘klar-til-installasjon’

Hvilken verdi gir dette kundene til PROpartner distributøren. JFKnudtzen tilbyr bred kompetanse, for å gi kunden de beste løsningene på behovene.

les mer...