Phoenix Bild 1 Aufmacher crop

Elektronisk overvåkingssystem med pluggbare tidsmoduler

Ved overvåking av målesensorer for gjenkjenning og tidlig varsling mot naturfarer kreves det spesielle egenskaper med hensyn til sviktsikkerhet og pålitelighet. Tilhørende automasjonskap er som regel plassert på vanskelig tilgjengelige områder med ekstreme værforhold. 

Og det slutter ikke der, for energiforsyningen er ofte autark. Geopraevent AG bruker derfor pluggbare tidsmoduler i produktserien Rifline Complete fra Phoenix Contact.

Overvåkingssystem hos Geopraevent AG ved Col du Pourtalet i Pyreneene. Releer betraktes som universelle og robuste enheter, og de har vist sin berettigelse i industrien mange millioner ganger. Som et resultat av digitaliseringen blir disse avgjørende grensesnittene mellom kontrollere og systemer ofte ansett som mindre viktige. De virker heller ikke særlig innovative. Det er likevel viktig å huske at releer utfører helt essensielle oppgaver, som å tilpasse signaler og isolere dem galvanisk og splitte dem. Ofte brukes det også forskjellige tidssignaler som kan implementeres med releer. I tillegg til stand-alone multifunksjonelle tidsreleer tilbyr Phoenix Contact en pluggbar tidsmodul i produktserien Rifline Complete som kan brukes for å forvandle en vanlig RIF-1 koblingsrelemodul til et tidsrelé på få sekunder, og det helt uten verktøy. Ved å bruke en tidsmodul sikres nøkkelfunksjoner i målesystemenes automasjonskap redundant, slik at man kan være sikker på at sensorene og måleteknologien fungerer slik de skal. Av denne grunn valgte de ansvarlige hos Geopraevent AG i Zürich nettopp de pluggbare tidsmodulene.

Goodtech Hauge crop

Goodtech leverer styringssystemer til nytt moderne renseanlegg i Hokksund med høye miljøambisjoner

Øvre Eiker kommune bygger nytt renseanlegg i Hokksund med utvidede renseegenskaper og har valgt NCC som entreprenør for utbyggingen. Goodtech bistår med programmering av styringssystemer, samt leveranse av elektrodokumentasjon, gassdetektorer og hardware med planlagt ferdigstillelse i løpet av 2025.

les mer...
Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Knut Andreas Myklbust-Vårvang Lillehammer kommune crop

Lillehammer kommune stopper vannlekkasjer på drikkevannsnettet raskere med ny teknologi

Lillehammer kommune har fått et nytt verktøy i kampen mot lekkasjer på vannledningsnettet. Det nye systemet fra Guard Automation hjelper oss med å oppdage lekkasjer tidligere, og ikke minst med å avgrense lekkasjesøk, sier Knut Andreas Myklebust-Vårvang.

les mer...
CACTUS T bane crop

Overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon

Metoden som ble valgt gir en kontinuerlig overvåking av sporet

Cautus Geo overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon der OBOS skal bygge boliger. – Det handler om sikkerhet for reisende og togene, sier Svein-Ole Sjøtun i Sporveien. 200 sensorer er fordelt på 150 meter SAA-setningsslange og 3-aksiale tilt-sensorer. De overvåker hver minste endring på sporet. Slik har det vært siden desember.

les mer...