Nettselskap automatiserer crop

750 nettmeldinger av 3000 har gått automatisk gjennom systemet

Elektrifiseringen fører til økt automatisering hos nettselskapene

Tensio og programvarehuset Powel har sammen utviklet en løsning som automatiserer nettmeldinger på lavspentnettet. Dette reduserer saksbehandlingstiden kraftig for nettselskapet og gjør spesielt elbil-kunder fornøyde.

Før Tensio begynte å bruke den nye løsningen var saksbehandlingstiden i gjennomsnitt 14 dager. Med den nye løsningen blir godkjenningen gjennomført digitalt på få sekunder, sier prosjektleder i Powel, Eirin Bye.

750 nettmeldinger gikk automatisk igjennom systemet
Tensio Trøndelag Sør, tidligere TrønderEnergi Nett har brukt løsningen over tid og er superfornøyd. 750 nettmeldinger av 3000 har gått automatisk gjennom systemet til Tensio fra nyttår og fram til i dag. De fleste av disse var forespørsler om elbilladere.

- Den store forskjellen er kundeopplevelsen. De får raskt svar digitalt og installatøren på besøk i beste fall dagen etter de tok kontakt. Dette er veldig positivt for oss, installatørene og ikke minst for kunden, sier Marius André Olsen, seksjonsleder service hos Tensio Trøndelag Sør.

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle programvare som bidrar til effektivisering av nettilknytningsprosessen. Det skjer gjennom at den tekniske analysen for en gitt sak leveres automatisk på forespørsel, samt at systemet fungerer sømløst med programvaren for administrasjon av tilknytningsprosessen.

Ønsker ytterligere automatisering i ny versjon
Med stadig økende elektrifisering økes presset på nettselskapenes avdelinger for lavspent-tilknytning. Ved å automatisk behandle de enkleste sakene, frigjøres tid til å fokusere på de tilfellene som krever mer komplekse vurderinger.

- Vi sparer mye tid internt på å slippe å behandle disse forespørslene. Dermed kan vi fokusere på de mer krevende forespørsler fra kundene, sier Olsen.

Men Tensio og Powel gir seg ikke med utviklingen, selv om de allerede har oppnådd gode resultater. I første versjon av programvaren fokuserte de på arbeid i målepunkt og sikringsskap hos kunde. I neste versjon er målet å automatisere og effektivisere forespørsler om økt sikringsstørrelse/større strømkabel.

- Målet vårt er å automatisere rundt 1500 nettmeldinger. Det vil si en dobling i forhold til i dag. Men det er mange hensyn å ta. Regelsettet hos Powel må ses på, slik at vi finner en riktig grense for hva som sikkerhetsmessig bør gå igjennom. I tillegg kreves det gode og grundige tester, sier han.

Må jobbe mer effektivt og digitalt
Testingen hos Powel og Tensio er allerede i gang og selskapene håper å gå live med andre versjon av tjenesten ved nyttår.

- Det er veldig spennende å være med på slike utviklingsløp. Løsningen må være enkel å bruke for kunden og trygg for nettselskapet. Elektrifiseringen av samfunnet gjør at trykket på oss blir stadig større og vi må kunne jobbe mer effektivt og digitalt. Bank- og forsikringsbransjen har vist at det er mulig og vi tar nå steget selv. Vi ser fram til fortsettelsen, avslutter Marius André Olsen.

Powel er et internasjonalt programvareselskap med norske røtter. Våre kunder kommer fra energi- og anleggsbransjen, samt det offentlige. Innovasjon og bærekraft er i hjertet av alt vi gjør. Vi hjelper våre kunder til å jobbe smartere og mer effektivt, for å øke lønnsomheten og ta vare på miljøet. Powel AS ble etablert i 1996 og har i dag kunder i over 20 land.

Goodtech Hauge crop

Goodtech leverer styringssystemer til nytt moderne renseanlegg i Hokksund med høye miljøambisjoner

Øvre Eiker kommune bygger nytt renseanlegg i Hokksund med utvidede renseegenskaper og har valgt NCC som entreprenør for utbyggingen. Goodtech bistår med programmering av styringssystemer, samt leveranse av elektrodokumentasjon, gassdetektorer og hardware med planlagt ferdigstillelse i løpet av 2025.

les mer...
Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Knut Andreas Myklbust-Vårvang Lillehammer kommune crop

Lillehammer kommune stopper vannlekkasjer på drikkevannsnettet raskere med ny teknologi

Lillehammer kommune har fått et nytt verktøy i kampen mot lekkasjer på vannledningsnettet. Det nye systemet fra Guard Automation hjelper oss med å oppdage lekkasjer tidligere, og ikke minst med å avgrense lekkasjesøk, sier Knut Andreas Myklebust-Vårvang.

les mer...
CACTUS T bane crop

Overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon

Metoden som ble valgt gir en kontinuerlig overvåking av sporet

Cautus Geo overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon der OBOS skal bygge boliger. – Det handler om sikkerhet for reisende og togene, sier Svein-Ole Sjøtun i Sporveien. 200 sensorer er fordelt på 150 meter SAA-setningsslange og 3-aksiale tilt-sensorer. De overvåker hver minste endring på sporet. Slik har det vært siden desember.

les mer...