Jan Eirik Schiøtz

Løsningen integreres sømløst inn i eksisterende utstyr

Dagens teknologi leverer fra seg mer data enn noen gang

– men får du maksimalt utbytte av all denne dataen? Informasjon fra sensorer er avgjørende for å ta kritiske beslutninger for driften din og sikre optimale driftsforhold.

Når du er belastet med å utføre gammeldagse manuelle runder eller for opptatt til å analysere dataene dine raskt, slipper viktig informasjon gjennom fingrene dine.

Uten rask og nøyaktig dataanalyse kan det være vanskelig å prioritere vedlikeholdet og identifisere potensielle farer eller feil. Dette kan svekke sikkerheten, påliteligheten og sette anlegget ditt i fare.

Emersons Plantweb Insight gir øyeblikkelig innsikt og tilgang til viktig informasjon om annleggets essensielle utstyr. Dette hjelper deg til å ta bedre beslutninger for din virksomhet.

Løsningen integreres sømløst inn i eksisterende utstyr, og gir deg automatisk tolkning av viktig data slik at du sparer tid, øker effektiviteten og sikkerheten.

Las ned aktuell brosjyre.

For mer info, ta kontakt med ditt lokale Emerson kontor.

Siemens digital crop

Ledere er ikke rustet for digital omstilling

Flere virksomheter erkjenner behovet for rask omstilling

Årlig vurderer Siemens den digitale omstillingsevnen i norsk næringsliv. Årets funn konstaterer at selv om næringslivet erkjenner viktigheten av digitalisering, er ikke mellom- og toppledere rustet for omstillingen.

les mer...
NORD-condition-monitoring crop

Innovative drivløsninger for den digitale revolusjonen

Jobber for øyeblikket med å utforske sensorløs overvåking av oljealdringen

Intelligent drivteknologi er en forutsetning for digitalisering og automatisering av produksjon, fordi den gir mulighet til nettverksbaserte eller autonome produksjonsprosesser i «smarte fabrikker» og holder dem i gang.

les mer...
Beckhoff  IPC-1 crop

Høy ytelse IPC i IIoT

Tilkobling av steder spredt over hele verden involverer uunngåelig bruk av Inter

To sentrale temaer i hele automasjonssektoren i dag er Internett av Ting (IoT) og Industrie 4.0. Målet er å koble sammen ikke bare maskiner og deler av maskiner, men også hele produksjonslinjer, fabrikker og lokasjoner.

les mer...
p40_g

Første elektronikk-distributøren i Europa som lagerfører Bourns TBU® High-Speed Protectors.

Teknologien er utformet for å beskytte mot feil som skyldes kortslutning

Elfa Distrelec er en ledende europeisk distributør av elektronikk, automatisering og måleteknologi og ligger i teten når det gjelder å tilby de nyeste innovative teknologiene. Selskapet er et av de første til å lagerføre de nye høytytende TBU® High-Speed Protectors fra Bourns, en leder innen elektronikkproduksjon.

les mer...