Jan Eirik Schiøtz

Løsningen integreres sømløst inn i eksisterende utstyr

Dagens teknologi leverer fra seg mer data enn noen gang

– men får du maksimalt utbytte av all denne dataen? Informasjon fra sensorer er avgjørende for å ta kritiske beslutninger for driften din og sikre optimale driftsforhold.

Når du er belastet med å utføre gammeldagse manuelle runder eller for opptatt til å analysere dataene dine raskt, slipper viktig informasjon gjennom fingrene dine.

Uten rask og nøyaktig dataanalyse kan det være vanskelig å prioritere vedlikeholdet og identifisere potensielle farer eller feil. Dette kan svekke sikkerheten, påliteligheten og sette anlegget ditt i fare.

Emersons Plantweb Insight gir øyeblikkelig innsikt og tilgang til viktig informasjon om annleggets essensielle utstyr. Dette hjelper deg til å ta bedre beslutninger for din virksomhet.

Løsningen integreres sømløst inn i eksisterende utstyr, og gir deg automatisk tolkning av viktig data slik at du sparer tid, øker effektiviteten og sikkerheten.

Las ned aktuell brosjyre.

For mer info, ta kontakt med ditt lokale Emerson kontor.

ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Eplan Efficiency_Studie_4_0_Integrated_User crop

Rapport viser potensial i “Engineering 4.0”

Delvis automatisering av tekniske prosesser oppnår et optimalt kostnad/fordel

European 4.0 Transformation Center (E4TC) på RWTH Aachen Campus har undersøkt den strategiske digitaliseringen av design- og kontrollteknologi og den tekniske utformingen av maskiner og anleggssystemer.

les mer...
Flow-Teknikk Tricor-230k crop

Kan erstatte flere ulike instrumenter

Leveres i 3 forskjellige serier

Tricor coriolis flowmeter, som forhandles av Flow-Teknikk, måler masse-flowen, volumgjennomstrømning , temperatur og tetthet, og kan dermed erstatte flere ulike måleinstrumenter.

les mer...