CLC fangst crop

CLC-anlegget skal lage damp som kan brukes til varme i industrielle prosesser

Bygger verdens største CLC-rigg for CO2-fangst

CHEERS, et kinesisk-europeisk konsortium som består av ledende forskningsinstitusjoner og industribedrifter, har annonsert byggingen av verdens største demonstrasjonsanlegg for «Chemical Looping Combustion» (CLC) i Deyang, Kina. CLC er en teknologi som brukes for CO₂-fangst, som er avgjørende for at vi skal nå klimamålene.

– Det er fantastisk artig at vi kan bidra med et så viktig prosjekt for klimaet. Og spesielt at det har så stor skala og er et internasjonalt prosjekt. CO₂-fangst har stort potensiale i Kina, siden de har mye industri som kan kutte sine utslipp med denne teknologien, sier prosjektleder Dr. Nils Erland L. Haugen fra SINTEF.

CLC-anlegget skal lage damp som kan brukes enten til varme i industrielle prosesser eller strømproduksjon.

– Slike anlegg er konvensjonell teknologi, men det spesielle i det nye demonstrasjonsanlegget er at CLC-teknologien har innebygd CO₂-fangst, sier Haugen.

- CHEERS-prosjektet baner vei for avkarbonisering av industrier som står for en betydelig del av verdens CO₂-utslipp. Det kan åpne døra for mer kostnadseffektiv reduksjon av utslipp fra både biomasse og fossile brensler ved anlegg over hele verden, sier han.

Prosjektet nådde en milepæl 2. februar, da TotalEnergies, Dongfang Boiler Group Co. (DBC), Tsinghua University og IFP Energies Nouvelles besluttet at det skal bygges et 3MWth-demonstrasjonsanlegg som fanger CO₂-utslippene. Anlegget har potensiale til å levere 4-5MWth damp.

Byggingen av demonstrasjonsanlegget tar CLC-teknologien nærmere et industrielt nivå. Det stadfester også CLC som en nøkkelteknologi i arbeidet med kostnadsreduksjon knyttet til CO₂-fangst. Demonstrasjonsanlegget, som har planlagt oppstart i 2023, vil også danne grunnlaget for videre kommersiell prosjektutvikling.

– Å avkarbonisere kraftproduksjonsindustrien er en stor utfordring. TotalEnergies sine FoU-grupper har utført forsknings- og utviklingsfasene som ga prosjektpartnerne i CHEERS muligheten til å ta dette steget. Arbeidet deres har også gitt grønt lys for byggingen av et ikke-kommersielt anlegg, som skal validere de tekniske, økonomiske og miljømessige bruksaspektene av CLC-teknologien, sier Philip Llewelleyn, programleder for CCUS hos TotalEnergies.

Den opprinnelige investeringen i demonstrasjonsanlegget i Deyang er til sammen på nesten 10 millioner euro. Dette kommer i tillegg til de 10 millionene som allerede har blitt investert i FoU-aktivitetene.

– SINTEF har gjennom mange år bygget CLC-aktivitet, vi har bygd en stor CLC-rigg i Trondheim som vi har kjørt flere tester og prosjekt på, blant annet i CHEERS-prosjektet, avslutter Nils Erland L. Haugen.

Mer informasjon om prosjektet finnes på CHEERS sin nettside: https://cheers-clc.eu/. Prosjektet har blitt gjort mulig med støtte fra EU Horizon 2020 og det kinesiske MOST-programmet.

Mikro tunneler crop

Smart sensorsystem påviste mikroplast

Sensorbasert system for overvåkning av tunnelvaskevann

Smarte sensorer påviste mikroplast. – Viser at sensorer kan avdekke stoffer og miljøgifter de egentlig ikke kan måle, sier miljøgeolog Jørgen Engebretsen. Cautus Geo er et av Europas ledende teknologifirmaer innen automatisk overvåking av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø.

les mer...
Goodtech Wacker crop

Goodtech oppgraderer vern- og kontrollanlegget til Wacker

Får ansvaret for engineering, prosjektering, innkjøp og montasje

I forbindelse med Wacker Chemicals Norway AS sine planer om å automatisere og overvåke verkets 132kV, 22kV og 6,6kV høyspentanlegg, har Goodtech inngått kontrakt på leveranse av kontrollsystem og nye vern. Kontrakten er i størrelsesorden 8 MNOK, og representerer et spennende prosjekt innen Goodtechs strategisk satsningsområde.

les mer...
EH_Cernay crop

Endress+Hauser åpner nytt anlegg i Frankrike

Vil primært bli brukt til produksjon av elektromagnetiske mengdemålere

For å møte den økende etterspørselen etter mengdemålere har selskapet åpnet et nytt produksjons- og kontorbygg. Endress+Hauser produserer mengdemålere i Cernay for levering til kunder over hele verden. "Cernay er et av selskapets raskest voksende anlegg og har allerede blitt utvidet ni ganger siden det startet driften i 1991," sier Matthias Altendorf, konsernsjef i Endress+Hauser-konsernet ved innvielsesseremonien for det nye produksjons- og kontorbygget.

les mer...
FG ATEX_IECEx-Certified_EncodersPosital crop

POSITAL Encodere - nå også ATEX/IECEx-sertifisering for sone 2/22

Sensorene er egnet for høypresisjonsapplikasjoner

POSITAL, som forhandles av FG-Tech, sin encoder familie IXARC er nå sertifisert ihht. ATEX/IECEx direktivene for Sone 2/22. Med denne sertifiseringen dekker POSITAL ytterligere applikasjoner innenfor olje- og gassinstallasjoner, kjemiske anlegg, trebearbeidingsoperasjoner og kornhåndteringsanlegg. Selve sertifikatet er utstedt av en tredjepart med spesiell kompetanse innen ATEX og IECEx testing og sertifisering.

les mer...