Schneider GFS crop

Banebrytende innen håndtering av elektro- og automasjonssystemer

Schneider Electric lanserer EcoConsult konsulenttjenester. Gjør anlegg mer stabile, effektive og bærekraftige. EcoConsulttjenestene leveres av et nordisk rådgiverteam som er dedikert til revisjon, evaluering og kartlegging av elektro- og automasjonsutstyr/-systemer. De benytter både ekspertise og banebrytende programvare med digital tvilling-teknologi.

Bedre motstandskraft i en tid med klimaendringer

EcoConsult rådgivningstjenestene omfatter alt fra vurdering av eksisterende el-distribusjons- og automasjonssystemer til design av nye installasjoner. Hensikten er å identifisere potensielle sikkerhets- og ytelsesutfordringer for å gjøre anlegg mer motstandsdyktige og driftseffektive:

 – EcoConsult er utviklet for å løse utfordringer som er veldig aktuelle i en tid med klimaendringer og ekstremvær. Denne typen fenomener er blitt hyppigere og påvirker hverdagen vår hele tiden. Systemet samler og håndterer data som er vesentlige for at anlegget skal være pålitelig, sikkert og effektivt. Samtidig kan det også brukes for å dekke behov relatert til oppnåelsen av bærekraftsmål, sier Janne Lindenius, Consulting Services Business Developer i hele Norden.

 Påvirker kritiske forretningsparametere

EcoConsults digital tvilling-teknologi er markedets beste. Dataene samles og vises i praktiske oversikter som kan brukes til forbedring av ytelse, sikkerhet, samsvar og effektivitet. Dette er faktorer som påvirker bunnlinjen og er forretningskritiske. I tillegg kan EcoConsult også bidra til økt sirkulæritet. Tjenestene kan for eksempel anvendes for å planlegge utfasing av foreldede produkter og modernisering. De omfatter også klimagass-beregninger og energieffektivitetsstudier. Anbefalinger fra eksperter leveres via portalen MySchneider, en samarbeidsplattform som hjelper å prioritere samt følge opp tiltak, designe og installere anlegg.

 

Bedre innsikt og skreddersydde tjenester

Utfordringer som utdaterte systemer, begrensede ressurser, stigende energipriser og ineffektive prosesser kan løses med EcoConsult: 

– Optimale servicenivåer skaper nyttig innsikt i utstyrets tilstand og mer trygghet. Vi støtter med ekspertise i verdensklasse og vi skreddersyr løsningene til kundenes behov. Slik får de verktøyene og kunnskapen som er nødvendig for å navigere trygt i et energilandskap som endrer seg hele tiden. Hensikten er å utløse det fulle potensialet ved elektro- og automasjonssystemer for en mer bærekraftig og effektiv drift, tilføyer Janne Lindenius i Schneider Electric.

­– Vi merker at skyhøye energipriser har ført til økt fokus på energiøkonomisering. I lys av dette, er det viktig å ha en helhetlig tilnærming til energieffektivisering, med programmer som fører til maks utnyttelse av den kjøpte energien. Enkle løsninger kan føre til en rekke kostnadsbesparelser som har direkte påvirkning på bunnlinjen, noe vi har erfart i våre revisjoner. Med et nettverk på mer enn 250 konsulenter som er fokusert på energi og kraft, er Schneider Electric markedsleder i dette segmentet, avslutter Janne Lindenius. 

Fakta

En portefølje av utstyr og systemtjenester i utvikling

EcoConsult representerer kjernen i Schneider Electric Services-tilbudet. Porteføljen omfatter utstyr og systemer som komplementeres med sirkulæritets- og reparasjonstjenester som EcoFit™ og noe som snart vil komme: EcoCare-medlemskapet. Denne trioen av tilbud sørger for proaktiv styring av elektriske systemer gjennom hele anleggets levetid.

Om Schneider Electric 

Schneider Electrics formål er å støtte alle med å utnytte energi og ressurser maksimalt, og bygge bro mellom fremgang og bærekraft for alle. Vi kaller dette Life Is On.

Vårt oppdrag er å være en digitaliseringspartner for bærekraft og effektivitet.

Vi leverer integrert styring av hjem, bygg, datasentre, infrastruktur og industri. Til det benytter vi digitalisering og integrerer verdensledende prosess- og energiteknologi med tilkoblede produkter, kontroll og overvåking samt tjenester på tvers av hele livssyklusen. 

Vi er den mest lokale av de globale selskapene og er forkjempere av åpne standarder. Vi opererer sammen med et økosystem av partnere som deler vårt felles meningsfulle formål og verdiene «Inclusive» og «Empowered». 

 

2397698655

Enny inngår digitaliseringssamarbeid med Guard Automation

Enny hjelper borettslag og næringsbygg med solceller. Nå får de hjelp av det norske teknologiselskapet Guard Automation med å samle data fra ulike solcelleanlegg inn i én plattform.

Phoenix lysstyring crop

Strømforsyning for bygningsautomatisering: Forsyne og lade opp via USB

Strømforsyningene STEP Power fra Phoenix Contact er tilpasset behovene i moderne bygningsautomatisering. Via USB-tilkoblingen forsyner de både Smart Meter Gateways, Raspberry Pis og andre Smart Home-komponenter. De kan også brukes for rask opplading av mobilt sluttutstyr og andre 5 V forbrukere.

JFK krympe crop

Bedre ergonomi med et mindre krympeverktøy, - for ledere og kabler opptil 2,5 mm2

PZ 2.5 S - Den enkleste måten å krympe på, - og det minste, profesjonelle krympeverktøyet for endehylser. I styringsskap finnes det ledninger med forskjellig tverrsnitt, som er utstyrt med endehylser. i 90% av tilfellene er gjennomsnittlig tverrsnittsområde på ledningene 2,5 mm² og mindre.

Schneider GFS crop

Banebrytende innen håndtering av elektro- og automasjonssystemer

Schneider Electric lanserer EcoConsult konsulenttjenester. Gjør anlegg mer stabile, effektive og bærekraftige. EcoConsulttjenestene leveres av et nordisk rådgiverteam som er dedikert til revisjon, evaluering og kartlegging av elektro- og automasjonsutstyr/-systemer. De benytter både ekspertise og banebrytende programvare med digital tvilling-teknologi.