Autonomikonferansen 2019

  • onsdag 27.mars kl. 09:00
  • Sluttidspunkt: 28.mars kl. 16:00
  • Sted: ”Petrolink-bygget” , 4033 Stavanger
  • Arrangør: NFEA
  • Varighet: 2 dager

  • Pris: 9000,- kr
  • Medlemspris: 7000,- kr
  • Språk: Norsk
  • Info / påmelding

Digital21 er regjeringens strategiprosess for å fremme næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen. På Autonomikonferansen 2019 er vi så heldig å ha leder for styringsgruppen i Digital21, Morten Dalsmo, til å holde åpningsinnlegget og informere om de viktigste funnene i strategien.

Digital21 peker på fire strategiske teknologier hvor vi må bygge kompetanse og kapasitet gjennom satsing på forskning og utvikling: kunstig intelligens, stordata, tingenes internett og autonome systemer. Autonomikonferansen 2019 har tatt dette til etterretning og tilbyr et spennende program med representanter fra næringsliv og forskningsmiljø som har lyktes i å ta i bruk disse teknologiene til nye anvendelser og bedre industriell effektivitet.

Del |