Cautus Espa crop

Stor samfunnsmessig betydning

Automatisk overvåking av grunnvann for Bane NOR

Cautus Geo overvåker grunnvannet på Espa i Stange. Bak står Bane NOR som skal bygge ny tunnel på Dovrebanen. – Ingen skal miste drikkevannet, sier fagansvarlig geolog i Bane NOR, Kjetil Myhren Bøyeie.

Den nye togtunnelen mellom Kleverud og Espa blir tre kilometer lang. Den er gitt navnet Hestnestunnelen og er en viktig del av det nye dobbeltsporet i Stange. På den 29,7 kilometer lange strekningen fra Espa til Åkersvika i Hamar, skal tog kunne kjøre opptil 250 kilometer timen da det nye dobbeltsporet er klart til bruk i 2027.

– Vi er stolte av å ha vunnet oppdraget med automatisk grunnvannsovervåking. Bane NOR er en viktig kunde for oss. Dette er et stort prosjekt med stor samfunnsmessig betydning, sier Atle Gerhardsen i Cautus Geo.

20-talls brønner

Et 20-talls brønner for drikkevann og energi berøres av den kommende tunnelbyggingen.

– Oppdraget for Bane NOR er en bekreftelse på at vi har en ledende teknologi og leverer god kvalitet, sier daglig leder Atle Gerhardsen i Cautus Geo.

– I denne omgang handler oppdraget til Cautus Geo om å instrumentere og overvåke grunnvannet som kan påvirkes av byggingen av den nye tunnelen på Dovrebanen, sier Myhren Bøyeie.

Han er fagansvarlig geolog for dobbeltsporprosjektet fra Espa til Åkersvika i Bane NOR. Strekningen utgjør tre mil av den nye Dovrebanen. 

Oppstart i 2022

– Planlagt oppstart for bygging av den nye tunnelen er våren 2022. Fram til oppstart skal vi kartlegge normalvannstanden. Ingen skal miste drikkevannet som resultat av den nye tunnelen. Vi vet at noen brønner må fornyes, så vil overvåkingen under anleggsperioden vise hvilke andre tiltak vi eventuelt må sette inn, og om flere brønner enn vi i dag har kartlagt må fornyes, sier Myhren Bøyeie.

Cautus Geo har hatt flere oppdrag i tilknytning til den nye Dovrebanen. Også på Espa er Cautus Web en del av bestillingen.

– Samarbeidet med Cautus Geo er veldig bra. Det fungerer godt. Det samme gjør Cautus Web som er et trygt og godt verktøy, sier Myhren Bøyeie. 

Dataloggere 

I tillegg til sanntidsdata fra 19 trykkmålere som viser grunnvannstand, skal Cautus Geo levere dataloggere til poretrykksmålere i samme område. Også de dataene skal analyseres fortløpende i Cautus Web.

Grunnvannsovervåkingen startet 1. mars i år. Målingene vil foregå i sanntid gjennom hele anleggsperioden. Den nye tunnelen er planlagt ferdig i 2025. Fra 2027 vil tog trafikkere gjennom den. Først da skal hele dobbeltsporanlegget som også inkluderer ny togstasjon på Tangen og oppgradering av Stange stasjon, stå klar til bruk. 

Utstyr i prosjektet

  • 19 trykkmålere i brønner viser grunnvannstand for drikkevann og i energibrønner
  • Nyutviklede dataloggere kobles til poretrykksmålere
  • Sanntidsdata fra trykkmålere og dataloggere sendes Cautus Web 
  • Cautus Web omgjør data til informasjon og kan utløser alarm ved avvik

Cautus Geo AS har i mer enn ti år overvåket naturfarer. Vi utvikler, etablerer og drifter ulike målesystemer. Vi har som mål å være ledende innen effektive og sikre løsninger for overvåkning av konstruksjoner, landområder, vann, k

Goodtech Hauge crop

Goodtech leverer styringssystemer til nytt moderne renseanlegg i Hokksund med høye miljøambisjoner

Øvre Eiker kommune bygger nytt renseanlegg i Hokksund med utvidede renseegenskaper og har valgt NCC som entreprenør for utbyggingen. Goodtech bistår med programmering av styringssystemer, samt leveranse av elektrodokumentasjon, gassdetektorer og hardware med planlagt ferdigstillelse i løpet av 2025.

les mer...
Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Knut Andreas Myklbust-Vårvang Lillehammer kommune crop

Lillehammer kommune stopper vannlekkasjer på drikkevannsnettet raskere med ny teknologi

Lillehammer kommune har fått et nytt verktøy i kampen mot lekkasjer på vannledningsnettet. Det nye systemet fra Guard Automation hjelper oss med å oppdage lekkasjer tidligere, og ikke minst med å avgrense lekkasjesøk, sier Knut Andreas Myklebust-Vårvang.

les mer...
CACTUS T bane crop

Overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon

Metoden som ble valgt gir en kontinuerlig overvåking av sporet

Cautus Geo overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon der OBOS skal bygge boliger. – Det handler om sikkerhet for reisende og togene, sier Svein-Ole Sjøtun i Sporveien. 200 sensorer er fordelt på 150 meter SAA-setningsslange og 3-aksiale tilt-sensorer. De overvåker hver minste endring på sporet. Slik har det vært siden desember.

les mer...