Automatisering i Næringsmiddelindustrien 2020

  • onsdag 11.mars kl. 09:00
  • Sluttidspunkt: 12.mars kl. 16:00
  • Sted: Clarion Hotel Bryggeparken, Skien
  • Arrangør: NFEA
  • Varighet: 1 dag

  • Språk: Norsk
  • Info / påmelding

I år fokuserer vi på hvordan og hvorfor produksjonen påvirkes av digitaliseringen. Foredragsholderne gir eksempler på løsninger og måter å jobbe på for å lykkes med prosjekter innen datainnsamling, tilstandsovervåkning, matsikkerhet og bærekraft.

Verdikjeden «fra bonde til bord» fortsetter å øke i kompleksitet og påvirkes daglig av endrende kundeinteresser, reguleringer, sikkerhet og global konkurranse.

Transparens, matsikkerhet og matsvinn er blant de største driverne for digitalisering av verdikjeden for tiden. For å øke fleksibiliteten og forbedre matsikkerheten, ser flere til anvendelse av teknologi som IoT og Blockchain. Verktøy som knytter verdikjeden tettere sammen bidrar til den digitale revolusjonen av næringsmiddelindustrien.

Del |