Alarmhåndtering og kontrollromsløsninger

 • onsdag 03.april kl. 09:00
 • Sluttidspunkt: 04.april kl. 16:00
 • Sted: Eldor/"Petrolink" bygget, 4033 Stavanger
 • Arrangør: NFEA
 • Varighet: 2 dager

 • Pris: 9000,- kr
 • Medlemspris: 7000,- kr
 • Språk: Norsk
 • Info / påmelding

Årets konferanse vil gi en innføring i og en bevisstgjøring rundt problemstillinger ved utforming av kontrollrom og alarmsystemer. Den vil omfatte gjeldende standarder og beste praksis, samt at brukererfaringer vil bli tatt fram. Det vil bli gitt presentasjoner fra både landbasert og offshore industri og programmet vil dekke:

 • Myndighetskrav/Standarder
 • Prosjekter
 • Løsninger for kontrollrom

Første dag får vi en oppdatering på nyeste standarder og krav, erfaringer i praktisk anvendelse av IEC62682 samt ny revisjon av NORSOK standarden. PTIL sier litt om erfaringer fra tilsyn med alarmhåndtering i kontrollrom. Det blir også spennende innlegg om kontrollroms-design og alarmprosjekt før vi avslutter dagen med presentasjon av Martin Linge driftsfilosofi med kontrollrom på land pluss omvisning på senteret.
Andre dag omhandler drift og modifikasjoner.  Operatørgrensesnittet, fremtidens verktøy for driftstøtte og nye alarmprosjekter blir presentert. Vi får presentasjon fra Lundin multioperasjonssenter.

Del |