ABB smart sensor crop

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende for store fabrikker. Ingeniører må samle inn data manuelt og generere rapporter for hver motor. En motorsvikt kommer ofte uventet og fører til driftsstans og tapt produksjon. Men hva om ingeniører kunne forutsi og løse et problem før det oppstod? Hva om motoren kunne formidle helsetilstanden til operatørene og gi dem beskjed om når det er tid for service? Og hva om dette kan gjøres rimelig i stor skala?

Smartsensorer

Svaret er smartsensorer. En sensor, omtrent på størrelse med en smarttelefon, er enkel å feste til motorer eller annet utstyr som pumper, lagre eller gir, og gjør dem til smarte, trådløst tilkoblede enheter. Motorene kan deretter overføre sine tilstandsdata til en smarttelefon eller en sikker, skybasert server der de analyseres videre med algoritmer basert på tiår av ABB-erfaring og -kunnskap. Det analyserte resultatet blir deretter sendt tilbake til en smarttelefon eller en dedikert kundeportal og informerer operatørene om tilstanden til motoren eller pumpen. Slik formidles potensielle problemer før de oppstår.

ABB AbilityTM Smart Sensor-løsning for tilstandsovervåking lar operatører redusere driftsstans, forlenge motorens levetid og/eller forbedre energieffektiviteten. Uventede stopp reduseres eller elimineres helt, og det er enkelt å lage vedlikeholdsplaner. Resultatet er høyere produktivitet og betydelige kostnadsbesparelser. Enkelheten og de lave kostnadene gjør smarte sensorer til et realistisk alternativ i stor skala.

Endrer verden

To ferske eksempler illustrerer fordelene. Vannverket i Singapore, et land med 6 millioner innbyggere, har ett oppdrag: Å sørge for at den raskt voksende metropolen, med få naturlige vannkilder og begrenset landmasse, har en jevn tilførsel av rent vann. Med en forventet dobling av dagens forbruk på nærmere 2000 millioner liter i løpet av førti år, er dette en stor utfordring. Med høye driftskostnader, økende energibruk og mangel på arbeidskraft, trengte Singapore å tenke utenfor boksen.

ABB og vannverket Public Utilities Board (PUB) gjennomførte en vellykket pilot med smartsensorer på vannverkets motorer og pumper.

– Sensorene ga oss sanntidsdata som reduserte feilsøkingstiden, så vel som arbeidskraft og papirarbeid. Våre operatører har nå sentrale driftsparametere ved fingertuppene og mottar sanntidsvarsler om utstyrsproblemer, sier Jiawei Ng, PUBs seniorsjef for informasjonsteknologi og digital transformasjon.

ABB installerte en integrert løsning med 22 smartsensorer, fjernovervåkning og Microsoft HoloLens AR-briller (Augmented Reality, utvidet virkelighet) for å hjelpe med vedlikehold og opplæring. Selskapet installerte også seks ABB Ability digitale drivlinjer, som integrerer sensor- og omformerdata med skybasert analyse langs hele kjeden av anleggsutstyr, fra omformere og motorer til pumper og lagre.

Tilstandsovervåkningsportalen ABB Ability ™ Digital Powertrain lar kundene enkelt konfigurere drivlinjen og overvåke viktige helse- og driftsparametere via en enkelt portal.

– Den digitale drivlinjen varsler om mulige tegn på svikt, noe som bidrar til å redusere vedlikeholdskostnadene for anlegget, sier Ng. – ABB er en viktig partner i PUBs endringsreise, slik at landet vårt kan ha en bærekraftig tilførsel av rent vann, ikke bare i dag, men i mange generasjoner fremover.

I en annen del av verden fikk norskbaserte Yara International, en produsent av nitrogenbasert gjødsel og andre landbruksprodukter, utfordringen med å opprettholde et høyt effektivitetsnivå på alle produksjonsområder. Gitt at deres anlegg har installert 400 000 lavspenningsmotorer, trengte de en innovativ løsning som var overkommelig i stor skala.

ABB inngikk et samarbeid med Yara for å installere ABB Ability Smart Sensor-løsning på motorene. Teknologien ga innsikt om tilstanden til anleggsutstyret, slik at operatørene kunne iverksette tiltak i tide for å unngå et havari. Dette reduserer også behovet for å reise ut til anlegget, en annen faktor som påvirker driftseffektiviteten. Fremfor alt kan vedlikehold nå planlegges i henhold til sanntidsbehov, og bringe Yara International ett skritt nærmere fullt, tilstandsbasert vedlikehold av fabrikkene.

– ABBs løsning hjelper oss å fokusere på ressurser der de absolutt er nødvendige. Den største fordelen for oss er høyere produktivitet og effektivitet, økte energibesparelser og et produkt av høyere kvalitet for våre kunder, sier Perry Jaspers, prosesseier, elektro og automatisering, hos Yara International.

Morrow Batteries products crop

Morrow og Optimeering skal utvikle AI-drevet software

Kraftproduksjonen må til enhver tid tilpasses forbruket

Det norske cleantech-selskaper Morrow Batteries ASA (Morrow) og Optimeering AS har undertegnet en intensjonsavtale om sammen å utvikle AI-drevet automasjonsprogramvare for kortsiktige kraftmarkedsoperasjoner.

les mer...
AMNYTT 01 2023 kolasj crop

AMNYTT 01 2023 er publisert

Endelig er det offentlig fastslått at det grønne skifte vil kreve med elektrisk kraft enn dagens system kan produsere. En rekke fagfolk og representanter har i lang tid etterlyst økt satsing på produksjon av elektrisk kraft her i landet. 

les mer...
FORSYNINGSSIKKERHET crop

Forsyningssikkerhet avgjørende for å lykkes med elektrifisering av Norge

Har utarbeidet tre råd for hvordan man kan sikre kontroll på forsyningssikkerhet

Sjefforsker Gerd Kjølle i SINTEF mener vi må ligge i forkant på forsyningssikkerhet for å lykkes med elektrifisering av Norge. Digitalisering av kraftsystemet vil bidra til viktige løsninger.

les mer...
PROpartner---Kompetanse_m crop

JFKnudtzen blir Weidmüller PROpartner

Vil forenkle planlegging, forenkle produksjon, forenkle ‘klar-til-installasjon’

Hvilken verdi gir dette kundene til PROpartner distributøren. JFKnudtzen tilbyr bred kompetanse, for å gi kunden de beste løsningene på behovene.

les mer...