ABB Dasult crop

Øker fleksibilitet, hastighet og produktivitet for produktenes livssyklus

ABB og Dassault Systèmes inngår globalt programvaresamarbeid om digitalisering

ABB og Dassault Systèmes inngår et omfattende, globalt partnerskap for å tilby digitalisering gjennom en unik portefølje av programvareløsninger som strekker seg fra produktlivssyklusstyring til overvåking av helsetilstanden til utstyr.

De to selskapene vil tilby kundene komplette, avanserte, åpne digitale løsninger som forbedrer konkurransekraften for industrielle selskaper og øker fleksibilitet, hastighet og produktivitet for deres produkters livssyklus, produksjon og drift.

Partnerskapet vil kombinere styrkene i ABB AbilityTM digitale løsninger og Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform og bygge på begge selskapers solide installerte base, inngående bransjekunnskap og global kundetilgang. ABB har allerede tatt i bruk 3DEXPERIENCE-plattformen for å modellere og simulere sine løsninger før leveranse til kundene. Med dette partnerskapet vil ABB utvikle og tilby kundene avanserte digitale «tvillinger» som muliggjør at kundene kan kjøre ABBs løsninger og egen drift med forbedrede ytelser, fleksibilitet og bærekraft.

Selskapene vil i fellesskap fokusere på automatisering for stykkproduksjon og industriell robotisering, prosessautomatisering og elektrifiseringsløsninger for smarte bygninger. De første fellesløsningene vises på Hannover Messe i Tyskland, 1.-5. april 2019.

- Dette banebrytende partnerskapet fører til at våre kunder kan ta ledelsen innen innovasjon og vekst og fundamentalt endre hele verdikjeden og hente ut de store mulighetene i industriell digitalisering. Sammen tilbyr vi en åpen, komplett digital portefølje – fra digital tvilling til «utstyrshelse» – som gir våre kunder et konkurransefortrinn ved å bygge på våre kombinerte løsninger, bransjekunnskap og global rekkevidde, sier Ulrich Spiesshofer, konsernsjef i ABB. – Vi utvider vårt solide partnernettverk for industriell digitalisering, hvor Microsoft, HPE og IBM er med fra tidligere. Vi gleder oss til å arbeide med hele Dassault Systèmes globalt for å drive innovasjon og kundeverdi.

- Industrien i det 21. århundre er ikke lenger kun fornøyd med å kunne produsere varer. Dagens ledere vil være overlegne på teknisk kunnskap. Dette er den nye konkurransefordelen og skjer grunnet sammensmeltingen av digitale teknologier som endrer alle aspekter ved industriell virksomhet, sier Bernard Charlès, konsernsjef og nestleder i styret hos Dassault Systèmes. – I denne industrielle renessansen vil en plattformtilnærming legge til rette for at den virkelige og virtuelle verdenen informerer og styrker hverandre. Vårt partnerskap med ABB vil trekke på tiår med kombinert ekspertise for å hjelpe kundene med å få det meste ut denne kraftfulle og dynamiske trenden.

I dagens høyt automatiserte industrier vil digital fabrikkmodellering og fleksible, robotiserte produksjonssystemer hjelpe bedrifter å generere flere designiterasjoner raskere og med mer robust design. Dette vil bidra til å akselerere skiftet fra masseproduksjon til masseskreddersøm, hvor produkter blir laget i flere variasjoner, i mindre satser og med kortere produktlivssykluser. For mange produsenter har kostnader for nedetid økt dramatisk de senere årene etter hvert som direkte leveranser, kontra produksjon til lager, har blitt normen. Én times nedetid i et moderne produksjonsanlegg kan koste over én million dollar, om lag 8,5 millioner kroner.

ABB har allerede en sterk portefølje av industrielle, digitale løsninger gjennom ABB AbilityTM. Den ble lansert i 2017 og inneholder over 210 digitale løsninger for å planlegge, bygge og drifte industrielle operasjoner med høyere produktivitet og sikkerhet til en lavere kostnad.

Dassault Systèmes jobber med bedrifter av alle størrelser i 11 bransjer for å hjelpe dem å møte nye utfordringer i dagens industrielle renessanse. 3DEXPERIENCE-plattformen integrerer alle teknologier og muligheter som utnytter kunnskap og viten til et sammenhengende digitalt innovasjonsmiljø som leverer digital kontinuitet fra konsept til produksjon til eierskap og tilbake. Industrielle selskaper kan integrere plattformens 3D-applikasjoner for å skape en digital tvilling. Denne samler innsikt fra hele økosystemet for å måle, vurdere og forutsi ytelsen til en industriell ressurs og bidra til å optimalisere driften på en intelligent måte. 

Partnerskapet mellom Dassault Systèmes og ABB vil fokusere på:

Automatisering for stykkproduksjon og robotisering

Digitale tvillingopplevelser for ende til ende-optimalisering av prosesser og systemer, kombinert med fleksibiliteten til robotisering, gir produsentene mulighet til å tilpasse produksjonen til stadig mer dynamiske markeder. Dette inkluderer ferdige produksjonsløsninger og -tjenester, samt felles konsulentvirksomhet for industrialisering for å optimalisere og øke hastigheten på lanseringen av nye produkter. For eksempel kan elektronikkprodusenter raskt øke produksjonen av nye produkter med kort omløpstid, mens næringsmiddelindustrien kan skifte mellom lokalt tilpassede sesongtilbud samtidig som de produserer med høy hastighet.

I bransjer med høy automatiseringsgrad som bilindustrien, gir den digitale tvillingopplevelsen av fabrikker et integrert design- og produksjonsmiljø som støtter nye produksjonsprosesser med fleksible og konfigurerbare enheter. Det gjør det også mulig å koble til separate systemer, for eksempel koble logistikkstyring til roboter i produksjonslinjer som krever stor nøyaktighet for å produsere optimalt.

Smarte bygg

Det digitale partnerskapet mellom Dassault Systèmes og ABB rundt digitale tvillingsystemer muliggjør en sømløs arbeidsflyt gjennom design, konstruksjon og drift av bygninger med tilknyttede bærekraftige transportløsninger. Den tilgjengelige informasjonen vil sammen med Dassault Systèmes’ virtuelle 3DEXPERIENCE® tillate større kundeinvolvering i konstruksjons- og driftsfasen.

Prosessindustri: Gruveeksempel

Den tøffe konkurransen i prosessindustrier, som gruvedrift, fører til at selskapene stadig må se etter bedre måter for å ivareta sikkerhet, produktivitet og energieffektivitet ved anleggene. En digital modell av anleggene under bakken, koblet mot gruveplanleggings- og styringssystemer, gjør det mulig å optimalisere energiforbruk og automatiseringsløsninger. I tillegg kan operatørene overvåke og tilpasse produksjonen i sanntid i parellell med simulerering av fremtidige scenarioer.

Pepperl F191 crop

Økonomisk RFID-løsning med IO-Link og høy ytelse

F191 IO-Link er et helt nytt RFID Lese/skrivehode fra Pepperl+Fuchs med innebygd IO-Link kommunikasjon. Det nye Lese/skrivehodet er beregnet for leseavstander opp til 1 meter.

les mer...
Fortescue Henning Vellene_Egil Hogna crop

Norconsult prosjekterer nytt grønt ammoniakkanlegg for Fortescue Future Industries

Skal utvikle et produksjonsanlegg med en mulig kapasitet på 300 megawatt

Fortescue Future Industries har inngått avtale med Norconsult om prosjekteringen av et produksjonsanlegg for grønn hydrogen og grønn ammoniakk i Svelgen. Fortescue Future Industries (FFI), et datterselskap av det australske selskapet Fortescue, har besluttet at deres Holmaneset-prosjekt skal videreføres.

les mer...
Goodtech Hauge crop

Sterk avslutning på året for Goodtech

Vi har initiert mange endringer i 2022 for å rigge oss for fremtiden

Goodtech presenterer fredag 24. februar en god avslutning på året med solid marginvekst, og leverer i tillegg nok en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i EBITDA for den videreførte virksomheten fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK i 2022 (+165%).

les mer...
Phoenix plug crop

Pluggforbindere for automatisert produksjon

Kan også velge fra et høyt antall individuelle merkinger

Den nye, krympebaserte ledning-til-kort-pluggforbinderserien Connexis for kabelkonfeksjoneringer fra Phoenix Contact optimaliserer automatisert produksjon og sørger slik for tempo og presisjon ved kretskortpluggforbindelsen.

les mer...