Portrait of a Smart Seductive Young Woman Wearing Glasses Holds

ABB lanserer datasikkerhetsløsning for å forenkle og forbedre beskyttelsen av industriell infrastruktur

ABB Ability™ Cyber Security Workplace konsoliderer informasjonen fra datasikkerhetsverktøy inn i ett skjermbilde; Det effektiviserer visningen av kompleks informasjon og reduserer risikoeksponering.  Den nye løsningen tar sikte på å lukke det nåværende kompetansegapet i datasikkerhet og sikre at kritisk industriutstyr er beskyttet. Forenklet informasjon gjør det lettere å ta riktige beslutninger og forbedre industriell automasjonssikkerhet.

ABB har lansert ABB Ability Cyber Security Workplace (CSWP). Løsningen forbedrer beskyttelsen av kritisk industriell infrastruktur ved å konsolidere både ABB- og tredjeparts datasikkerhetsløsninger i en brukervennlig, altomfattende digital plattform. Ved å gjøre datasikkerhetsinformasjon mer tilgjengelig og enklere å administrere, kan brukerne raskt identifisere og utbedre problemer, og derved redusere eksponeringen for risiko.

Forskning fra Cybersecurity Ventures viser at globale datakriminalitetskostnader fra tyveri av åndsverk, driftsforstyrrelser og skade på fysiske eiendeler kan vokse med 15 prosent årlig i løpet av de neste fem årene1. Dette kan representere en årlig kostnad på rundt 10,5 billioner dollar innen 20252. Det er tilsvarende halvparten av USAs BNP.

ABBs nye løsning hjelper til med å møte denne trusselen og vil mer effektivt kunne beskytte viktig produksjonsutstyr ved å gjøre vedlikehold av datasikkerhet til en sentral del av den daglige driften og oppsummere informasjon i et enkelt bilde. Mange av de eksisterende datasikkerhetsverktøyene er silobaserte. Det tvinger brukerne til å sjekke flere systemer for å forstå status, utføre vedlikeholdsoppgaver eller svare på en hendelse. Informasjon presenteres også ofte på en kompleks måte, noe som kan resultere i sikkerhetshull og risiko for eiendeler.

- ABBs nye løsning unngår disse utfordringene ved å forenkle informasjon om status og muliggjøre ekstern tilgang. Det gjør det mulig for våre eksperter å koble seg direkte til miljøet når det er behov for ekstra støtte, sier Matthew Virostek, produkteier for datasikkerhetsløsningen i ABB. - Operasjonell teknologi og IT-nettverk er også segregert fra hverandre slik at risiko identifiseres raskere, noe som fører til mer informerte, databaserte beslutninger som bidrar til å optimalisere ytelse og ressursbruk.

I følge den siste rapporten fra World Economic Forum3 (WEF) mangler verden mer enn 2,7 millioner datasikkerhetseksperter. Selv om antallet er synkende, er det fremdeles for høyt. I følge Cybersecurity Workforce Study fra 2021 må antallet datasikkerhetseksperter vokse med 65 prosent for å beskytte kritiske, industrielle eiendeler mot økningen i løsepengeangrep.

Ved å forenkle håndteringen av datasikkerhetsinformasjon, har ABBs nye løsning som mål å oppmuntre og rekruttere en ny generasjon spesialister til bransjen. Med et anslått globalt forbruk på 7 billioner dollar på digital transformasjon fra 2020 til 20234 er det viktig å opprettholde en robust strøm av nye datasikkerhetstalenter for å beskytte både kritisk infrastruktur og levebrødet til mennesker over hele verden

Goodtech Hauge crop

Goodtech leverer styringssystemer til nytt moderne renseanlegg i Hokksund med høye miljøambisjoner

Øvre Eiker kommune bygger nytt renseanlegg i Hokksund med utvidede renseegenskaper og har valgt NCC som entreprenør for utbyggingen. Goodtech bistår med programmering av styringssystemer, samt leveranse av elektrodokumentasjon, gassdetektorer og hardware med planlagt ferdigstillelse i løpet av 2025.

les mer...
Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Knut Andreas Myklbust-Vårvang Lillehammer kommune crop

Lillehammer kommune stopper vannlekkasjer på drikkevannsnettet raskere med ny teknologi

Lillehammer kommune har fått et nytt verktøy i kampen mot lekkasjer på vannledningsnettet. Det nye systemet fra Guard Automation hjelper oss med å oppdage lekkasjer tidligere, og ikke minst med å avgrense lekkasjesøk, sier Knut Andreas Myklebust-Vårvang.

les mer...
CACTUS T bane crop

Overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon

Metoden som ble valgt gir en kontinuerlig overvåking av sporet

Cautus Geo overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon der OBOS skal bygge boliger. – Det handler om sikkerhet for reisende og togene, sier Svein-Ole Sjøtun i Sporveien. 200 sensorer er fordelt på 150 meter SAA-setningsslange og 3-aksiale tilt-sensorer. De overvåker hver minste endring på sporet. Slik har det vært siden desember.

les mer...