672422310

Antyder vekst på over 20 prosent for globale skytjenester

Skyen er en viktig forretningsstrategi - ikke bare en IT-løsning

Nasjonale og sektorspesifikke skyløsninger, “Skyen 2.0” og nye krav til kompetanse er blant skytrendene som vil påvirke globale virksomheter i 2023, ifølge Parthiv Shah i Tata Consultancy Services (TCS).

Som Global Managing Partner of Cloud Strategy & Transformation i TCS har Shah trukket frem fem hovedtrender innen skyteknologi som han mener vil prege global forretning i året som kommer.

Tross inflasjon og økonomisk usikkerhet hos bedrifter, spår Gartner en vekst på over 20 prosent for globale skytjenester i 2023 til 591,8 milliarder dollar. Med slike økninger sitter flere bedriftsledere igjen med usikkerhet og forvirring rundt egne teknologiinvesteringer. Shah mener at dagens situasjon krever mer strategisk planlegging og en langsiktig visjon:

-Vi ser at teknologi utvikler seg og endrer seg på daglig basis. Det er derfor ekstremt viktig for bedriftsledere å ha et klart fokus på å gjøre de riktige investeringene i skyinfrastruktur i 2023. De må forstå at skyen nå er en viktig forretningsstrategi – ikke bare en IT-løsning.

Her er de fem viktigste trendene bedrifter bør følge med på for å oppnå suksess med skybaserte løsninger i 2023:

“Skyen 2.0”
Skybaserte løsninger vil i år gå inn i en ny fase og bli en kjernepilar i forretningsstrategier. Under utbruddet av Covid-pandemien ble en rekke investeringer i skybaserte løsninger gjort, ofte for å imøtekomme krav om hjemmekontor eller som et kortsiktig mål for kostnadsbesparelser. Nå tvinger den globale økonomien bedrifter til å måle og evaluere den virkelige verdien av disse investeringene. Bedrifter begynner å finjustere måten de evaluerer skyløsningene sine på, for å se hvordan de kan understøtte sentrale deler av driften. Dette resulterer i at skytjenester vil bli en kjernepilar i moderne forretningsstrategi, avgjørende for å drive vekst, endring og innovasjon.

Nasjonale skyløsninger
De nyeste personvernreglene presser bedrifter inn i nasjonale skyløsninger. Nasjonale skyløsninger er et sikkerhetstiltak, som enhver organisasjon kan ta i bruk for å beskytte verdifulle data og systemer mot uautorisert utenlandsk tilgang på informasjon. United National Conference on Trade and Development rapporterer at over 70 prosent av alle land har vedtatt data- og personvernlover som oppfordrer bedrifter til å legge til nasjonale skyløsninger i sine multi-, hybrid- eller poly-skystrategier, for å kunne overholde regelverk. Dette vil gjøre at smarte systemintegrasjoner, interoperabilitet og portabilitet blir mer komplekst, men samtidig avgjørende i 2023 og fremover.

Innovasjon i skyen
5G og edge computing vil ha en positiv effekt på forretningsdrift. Ved å lagre nærmere datakilden kan bedrifter både forbedre responstid og spare båndbredde. Forbedringer i edge cloud vil føre til ytterligere applikasjoner både i butikk og på arbeidsplassen og for bærekraftsløsninger. Kvantedatabehandling er fortsatt ikke en realitet, men etter hvert som vi sakte men sikkert nærmer oss vil flere selskap se på muligheten for å adaptere kvantemekaniske prosesser. Det forventes også at den raske utviklingen innen AI, maskinlæring, VR og utvidet (augmentert) virkelighet gjør skyens rolle mer betydelig, både profesjonelt og privat.

Sektorspesifikke skyløsninger
Virksomheter vil i 2023 begynne å høste fruktene av bransjespesifikke skyinvesteringer. Skybasert databehandling kan skreddersys unikt for spesifikke sektorer, fra raskt skiftende forsyningskjeder til energieffektive bærekraftsinitiativer. Bedrifter som investerer i skybaserte løsninger for sin egen bransje for å håndtere utfordringer som de opplever ofte, kan alle forvente et betydelig løft i KPI-ene sine. Forbrukerrettede sektorer – som detaljhandel og turisme – er noen av de som er best posisjonert til å raskt nyttiggjøre seg edge computing. Her vil vi se vekst i bransjens skyaktivitet. Vi forventer at bransjespesifikke suksesshistorier fra skyen vil blomstre fra og med i år.

Nye krav til kompetanse
Krav til ny kompetanse og nye digitale ferdigheter vil øke i takt med utviklingen av skyteknologier. Skybaserte løsninger skaper nye muligheter for bedrifter og ansatte, men utfordringen blir å lære opp ansatte til å bli multiskybrukere. Det vil kreve en kollektiv global innsats på tvers av bedrifter, myndigheter, akademia og bransjeorganer å lære opp og utstyre ansatte med verktøy for å trives med skyinnovasjon. Vi kan forvente et kappløp om topptalenter, som vil stå i kontrast til arbeidsmengden og presset på bakgrunn av den økonomiske nedgangen. Bedrifter må halvere opplæring, omskolere og beholde sine ansatte hvis de skal få gjennomført sin visjon om en skydrevet virksomhet.

- På grunn av den globale økonomiske situasjonen vil selskap fortsette å følge tett med på utgiftene knyttet til skybaserte løsninger. Vi tror allikevel at investeringene vil bestå, og faktisk øke, spesielt på mellomlang og lang sikt. Selskaper som proaktivt utvikler strategier for å adressere og mestre disse nye skytrendene, vil være i en markant bedre posisjon for å realisere en sunn avkastning på sine investeringer i 2023, avslutter Shah.

TCS samarbeider tett med markedsledende cloud hyperscalers, for å gi sin kundebase de beste digitale løsningene og tjenestene. Selskapet fortsetter å støtte store bransjespesifikke skytransformasjonsprosjekter på globalt nivå. For ytterligere informasjon vennligst besøk: https://www.tcs.com/what-we-do/services/cloud.

FG Tech Messewand-BEx1-IP67 crop

Ta din installasjon til neste nivå med BEx1 IP67 IO-Modul

Hver modul er utstyrt med en Ethernet-switch

Eksterne I/O-systemer for prosesstekniske applikasjoner i eksplosjonsfarlige områder forenkler installasjonskonseptet betraktelig, dette medfører mindre installasjons-tid og kostnader. Sensorene og aktuatorene er ofte plassert i sone 1 og er delt inn i funksjonsgrupper i systemet. 

les mer...
Emerson Vangen

Emerson Automation Solutions øker staben

Jobben er hjelpe kunder med å velge riktig fra hele vår portefølje av måleutstyr

Olav Vangen har nylig tiltrådt stillingen som selger hos Emerson Automation Solutions. Det er hele instrumenteringsporteføljen, med løsninger, han har ansvaret for. Mye av oppmerksomheten vil være rettet mot produksjon av ny ren energi, som hydrogen og karbonfangst. Dette er prioriterte områder for Emerson.

les mer...
1169342765

Inngår partnerskapsavtale for bedre cybersikkerhet innen drift av digitaliserte anlegg

Bedre driftssikkerhet og økt tillit til digitalisering

Schneider Electric og BitSight inngår partnerskap for å styrke cybersikkerheten innen drift av digitale anlegg. Målet er i fellesskap å utvikle en helt ny teknologi - den første i verden i sitt slag. Den skal kunne identifisere cyberrisiko i systemer for operasjonell teknologi (OT) og få bedre trusseletterretning ved å identifisere feilkonfigurerte tilkoblede enheter.

les mer...
FORSYNINGSSIKKERHET crop

Forsyningssikkerhet avgjørende for å lykkes med elektrifisering av Norge

Har utarbeidet tre råd for hvordan man kan sikre kontroll på forsyningssikkerhet

Sjefforsker Gerd Kjølle i SINTEF mener vi må ligge i forkant på forsyningssikkerhet for å lykkes med elektrifisering av Norge. Digitalisering av kraftsystemet vil bidra til viktige løsninger.

les mer...