a_0081027

Enheten er tilgjengelig med samtlige nettverksteknologier

DC-UPS for industrielle nettverk

Den nye avbruddsfrie strømforsyningen Quint DC-UPS fra Phoenix Contact, kan integreres i etablerte industrielle nettverk og forsyner anleggene avbruddsfritt videre også ved nettsvikt. Med det integrerte grensesnittet for Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT eller USB kan den implementeres både raskt og fleksibelt.

Enheten er tilgjengelig med samtlige nettverksteknologier i henholdsvis fire ytelsesklasser: 5 A, 10 A, 20 A og 40 A.

Det intelligente Batterie Management System med IQ-Technology sørger for at energiakkumulatoren benyttes optimalt. Teknologien forhindrer svikt gjennom forebyggende evaluering av drifts- og batteritilstander, for eksempel energiakkumulatorens forventede resterende levetid (State of Health) og energiakkumulatorens aktuelle ladestatus (State of Charge). Det gjør at batteriskift kan planlegges ut ifra forventet levetid i måneder. Med den automatiske gjenkjenningen av batteri blir tilkoblede batterityper automatisk gjenkjent. Tilpasset ladekarakteristikk optimaliserer energiakkumulatorens levetid. Den effektive batteriladeren med opptil 5 A sørger for at energiakkumulatoren lades så raskt som mulig. Den gir lange bufringstider grunnet høy batterikapasitet og sikrer slik permanent anleggstilgjengelighet.

Takket være de integrerte grensesnittene kan energi og funksjoner overvåkes til enhver tid og uavhengig av lokalisering, det samme gjelder for parametrisering og nedstengning av anlegget i en sikker tilstand. Ved å overvåke utgangsstrøm og -spenning samt koble anlegget ut og inn manuelt, øker du systemets effektivitet. Kaldstartfunksjonen Battery Start starter strømforsyningen også uten inngangsspenning. Dermed er funksjonstester og oppstart mulig også uten tilgjengelig nett. Med SFB-Technology, som innebærer opptil seks ganger nominell strøm i 15 ms, utløses standard automatsikringer selektivt, og parallelt tilkoblede forbrukere fungerer videre. De avbruddsfrie strømforsyningene har en bredde på 35 til 47 mm og en høyde på 130 mm og opptar dermed særdeles lite plass i automatikkskapet.

PHOENIX CONTACT AS ble etablert i 1987 og er et datterselskap av PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG i Tyskland, en av verdens ledende virksomheter innen elektronisk interface og industriell automatiseringsteknikk. Selskapet sysselsetter ca 16 500 medarbeidere i hele verden og har et nettverk med mer enn 55 datterselskaper som ivaretar global salg og support. I 2017 var omsetningen på 2,2 milliarder €.

 

Linear aktuator crop

Elektriske stav aktuatorer versus hydrauliske sylindere

Fremskrittene i elektriske stav aktuatorer har skapt en pågående debatt

Hydrauliske aktuatorer har erfaring i industrien for å levere høy kraft. Hydrauliske systemer er vanligvis billigere i et anskaffelses perspektiv, ogå implementere enn et elektrisk servosystem. Hydraulikkens ulemper inkluderer et større romfotavtrykk, høyere vedlikeholdskostnader og manuell systemjustering for optimal systemytelse

les mer...
Rittal edge crop

Edge løsninger for smarte applikasjoner

Allerede i 2019 kan edgesystemet behandle og analysere 40 prosent av datamengden

Rittal har presentert en rekke edge løsninger for Smart Industry, Smart Mobility, Smart Healthcare og Smart Finance. Disse representerer Rittals svar på den digitale omstillingen for næringsliv og samfunnet som helhet - innen helsevesenet, detaljhandel, offentlig sektor og ulike aspekter av infrastruktur.

les mer...
Hel elektrisk crop

Et helelektrisk Norge er innen rekkevidde

Tallene viser at det kan skje langt raskere enn vi tidligere har antatt

Fullelektrifisering av energiforbruket i Norge vil kreve 30-50 terrawattimer kraft. Det betyr at fullelektrifiseringen er innen rekkevidde. Det totale strømforbruket i Norge er i dag på rundt 130 terrawattimer (TWh).

les mer...
Eaton_93PS crop

Ny UPS halverer kostnader

Teknologi som har en effektivitet på over 96 %

Ny enfase-UPS som egner seg spesielt til nødstrømsanlegg i næringsbygg på grunn av sin kostnadseffektivitet og fleksibilitet. Maskinen benyttes også til beskyttelse av servere, kommunikasjonsutstyr og forskjellige industrielle formål.

les mer...