Vega 4 crop

Løsningen måte være enkel og driftssikker

Fungerte med en gang

Betong produsenten UNICON hadde store miljøutfordringer ved sitt anlegg på Sjursøya i Oslo. Ved fylling av råstoffsiloer hendte det at siloene ble overfylt. Råstoffene som er i pulverform sprede seg da ut over nærmiljøet i Oslo sentrum. Myndighetene krevde at betongprodusenten fikk kontroll på fyllingsprosessen, slik at forurensing av nærmiljøet ble forhindret.

Beskjeden var klar, utslipp måtte stanses. UNICON er en ledende produsent av betong i Norge. Nedstengning vil på store konsekvenser, både for betongprodusenten og byggebransjen i hovedstaden

Ikke rett frem.

Miljøet i en betongproduksjon er krevende. Det er mye støv og vasking av biler. Siloenes utforming kan også skape problemer. Overvåking av nivået måtte kunne styre påfylling fra tankbilene automatisk. Sjåførene styrte påfyllingsprosessen fra tankbilene selv. Noen sjåfører forstår godt hvorledes operasjonene skal utføres, mens andre ikke er så interessert i annet enn å få tømt tanken raskest mulig. Løsningen måte være enkel og driftssikker.

Les hele artikkelen her

Linear aktuator crop

Elektriske stav aktuatorer versus hydrauliske sylindere

Fremskrittene i elektriske stav aktuatorer har skapt en pågående debatt

Hydrauliske aktuatorer har erfaring i industrien for å levere høy kraft. Hydrauliske systemer er vanligvis billigere i et anskaffelses perspektiv, ogå implementere enn et elektrisk servosystem. Hydraulikkens ulemper inkluderer et større romfotavtrykk, høyere vedlikeholdskostnader og manuell systemjustering for optimal systemytelse

les mer...
Rittal edge crop

Edge løsninger for smarte applikasjoner

Allerede i 2019 kan edgesystemet behandle og analysere 40 prosent av datamengden

Rittal har presentert en rekke edge løsninger for Smart Industry, Smart Mobility, Smart Healthcare og Smart Finance. Disse representerer Rittals svar på den digitale omstillingen for næringsliv og samfunnet som helhet - innen helsevesenet, detaljhandel, offentlig sektor og ulike aspekter av infrastruktur.

les mer...
Hel elektrisk crop

Et helelektrisk Norge er innen rekkevidde

Tallene viser at det kan skje langt raskere enn vi tidligere har antatt

Fullelektrifisering av energiforbruket i Norge vil kreve 30-50 terrawattimer kraft. Det betyr at fullelektrifiseringen er innen rekkevidde. Det totale strømforbruket i Norge er i dag på rundt 130 terrawattimer (TWh).

les mer...
Eaton_93PS crop

Ny UPS halverer kostnader

Teknologi som har en effektivitet på over 96 %

Ny enfase-UPS som egner seg spesielt til nødstrømsanlegg i næringsbygg på grunn av sin kostnadseffektivitet og fleksibilitet. Maskinen benyttes også til beskyttelse av servere, kommunikasjonsutstyr og forskjellige industrielle formål.

les mer...