Servo crop

Endrer hvordan komponenter blir designet, kjøpt, testet og implementert

En akse motion kontroll systemer

Med dagens hurtige industrielle iendringer er hastighet og effektivitet nøkkelen til konkurransedyktighet. Redusering av tid brukt på innkjøp, installasjon og testing av bevegelseskontrollsystemer kan spille en stor rolle i kostnadseffektivisering og effektivisering av design syklus.

Maskinkonstruktører står overfor en rekke utfordringer og stadig skiftende krav. De tilpasser og konfigurerer sin design for å møte kravene i det globale markedet og i tillegg kundespesifikke applikasjoner. Videre beveger industrittrender seg til smarte produkter, tilkobling, totale eierkostnader, effektivitet, fleksibilitet og komplette, integrerte bevegelseskontrollsystemer. Disse faktorene endrer hvordan komponenter blir forsket, designet, kjøpt, testet og implementert for å optimalisere systemytelsen.

Last ned dette White Paper som behandler disse temaene.

Linear aktuator crop

Elektriske stav aktuatorer versus hydrauliske sylindere

Fremskrittene i elektriske stav aktuatorer har skapt en pågående debatt

Hydrauliske aktuatorer har erfaring i industrien for å levere høy kraft. Hydrauliske systemer er vanligvis billigere i et anskaffelses perspektiv, ogå implementere enn et elektrisk servosystem. Hydraulikkens ulemper inkluderer et større romfotavtrykk, høyere vedlikeholdskostnader og manuell systemjustering for optimal systemytelse

les mer...
Rittal edge crop

Edge løsninger for smarte applikasjoner

Allerede i 2019 kan edgesystemet behandle og analysere 40 prosent av datamengden

Rittal har presentert en rekke edge løsninger for Smart Industry, Smart Mobility, Smart Healthcare og Smart Finance. Disse representerer Rittals svar på den digitale omstillingen for næringsliv og samfunnet som helhet - innen helsevesenet, detaljhandel, offentlig sektor og ulike aspekter av infrastruktur.

les mer...
Hel elektrisk crop

Et helelektrisk Norge er innen rekkevidde

Tallene viser at det kan skje langt raskere enn vi tidligere har antatt

Fullelektrifisering av energiforbruket i Norge vil kreve 30-50 terrawattimer kraft. Det betyr at fullelektrifiseringen er innen rekkevidde. Det totale strømforbruket i Norge er i dag på rundt 130 terrawattimer (TWh).

les mer...
Eaton_93PS crop

Ny UPS halverer kostnader

Teknologi som har en effektivitet på over 96 %

Ny enfase-UPS som egner seg spesielt til nødstrømsanlegg i næringsbygg på grunn av sin kostnadseffektivitet og fleksibilitet. Maskinen benyttes også til beskyttelse av servere, kommunikasjonsutstyr og forskjellige industrielle formål.

les mer...