CHRISTIAN AHRENS - KOELN

Innovative teknologier ble til en betydelig drivkraft for forretningvirksomheten

Et vellykket år for Endress+Hauser

Konsernet nyter godt av global vekst, øker inntektene og skaper mange nye arbeidsplasser. Endress+Hauser økte sine salg og inntekter i 2017. Konsernet har nytt godt av et sterkt forretningsmiljø og introdusert en rekke nye produktinnovasjoner, inkludert en ny digital tjenesteportal for våre kunder.

Flere nyansettelser, betraktelige investeringer og store fremskritt innen bærekraft understreker konsernets balanserte vekst.

Bredere vekst på alle områder

Et sterkt forbrukermiljø, stabilisering av oljeprisen og lavere renter i 2017 førte til økt investeringsaktivitet i prosessindustrien. "Bortsett fra å måtte utvide kapasiteten, har selskapet vært ute etter å produsere på en mer konkurransedyktig, pålitelig og bærekraftig måte", sier Matthias Altendorf. Endress+Hauser støtter deres bestrebelser som en ledende global leverandør av prosess- og laboratoriemåleteknologi, automatiseringsløsninger og -tjenester.

Innovasjon og digitalisering som drivkraft

"Forretningsvirksomheten har prestert bra i nesten alle regioner og næringer", rapporterte konsernsjefen. Innovative teknologier ble til en betydelig drivkraft for forretningvirksomheten. I fjor lanserte Endress+Hauser 57 nye produkter og 571 instrumentalternativer. Utgifter til forskning og utvikling økte til 170,7 millioner euro, noe som tilsvarer 7,6 prosent av salget. Betydningen av innovasjon hos Endress+Hauser gjenspeiles i 261 nye patentsøknader. Digitalisering spiller en stadig viktigere rolle.

Forbedringer på inntjeningssiden

Endress+Hauser forbedret driftsresultatet (EBIT) med 15,0 % til 251,7 millioner euro. Resultat før skatt (EBT) steg med 24,9 % til 275,6 millioner euro. Nettoinntektene økte med 34,2 % til 209,1 millioner euro. Avkastningen på salg (ROS) økte med 2,0 poeng til 12,3 %. Egenkapitalandelen sank derimot med 0,3 poeng til 70,2 % på grunn av valutakurseffekter. Endress+Hauser investerte 138,7 million euro verden over.

Utmerkede karakterer for bærekraft

"Som en familiebedrift er det vårt mål å vokse på en bærekraftig måte", understreker konsernsjef Matthias Altendorf. En av de strategiske nøkkelindikatorene for dette er EcoVadis-standarden, som rangerer leverandørers bærekraft. I 2017 endte Endress+Hauser med 66 av 100 poeng og ble rangert blant de topp to prosentene av alle selskapene som ble evaluert. Endress+Hauser skapte 296 nye jobber i 2017, betydelig mer enn planlagt. På slutten av året jobbet 13 299 personer for konsernet.

Solide fremtidsutsikter for det gjeldende året

Endress+Hauser har hatt en god start på året med en kraftig økning i innkommende ordre. Konsernet planlegger en vekst på rundt 4–6 % og forventer at lønnsomheten vil ligge på dagens nivå uten uvanlige hendelser. 223 millioner euro har blitt satt av til investeringer, og konsernet planlegger å skape opptil 500 nye jobber over hele verden. "Vi forventer at 2018 blir nok et godt år for Endress+Hauser", sier Matthias Altendorf.

 

LMC nyansatte crop

Last Mile Communication utvider

Behovet for fler medarbeidere bekrefter at det vi gjør gir ønskede resultatet

Tom Erik Reien og Christian Eklund er ansatt som selgere for å håndtere økende etterspørsel hos LMC. – Oppdragsmengden er økende og vi er allerede nå sikre på at vi må ansatte enda flere over nyttår, sier markedssjef Mikael M. Reinskou i Last Mile Communication (LMC).

les mer...
KUKA lettvekt crop

KUKA LBR – en lettvektsrobot med flere medisinske anvendelser

Prisen hedrer selskaper og innovatører for særskilt god innsats.

I 2017 ble KUKAs lettvektsrobot LBR iiwa Med for medisintekniske produkter sertifisert i henhold til det anerkjente CB-systemet (IECEE CB Scheme). På forskningsnivå finnes roboten allerede i en rekke kirurgiske og diagnostiske anvendelser som kommer til å forandre og forbedre behandlingen innen ulike områder som kreftdiagnostikk, kirurgi og ortopedi. 

les mer...
Industrial picking robot in production line manufacturer factory

Store endringer i standard for maskinsikkerhet

Direktivene innebærer en innskjerping av kravene i IEC standarden

For at produsentene av elektriske maskiner skal få tilgang til EUs indre marked kreves det samsvar med maskindirektivet og andre relevante direktiv. Maskinsikkerhetsnormen gir en metode som sikrer dette og er godkjent av EU kommisjonen. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) utgir nå en revidert utgave av normen som erstatter 2006 utgaven.

les mer...
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Eaton lanserer universelle billadestasjoner

Siden 2013 har antall offentlige ladepunkter doblet seg i Norge

Strømstyringsselskapet Eaton lanserer fire serier ladestasjoner for elektriske kjøretøy. De nye ladestasjonene har navnet xChargeIn, og er tilgjengelig nå. xChargeIn finnes i ulike prisklasser, men felles for ladestasjonene er den universelle utformingen: Alle ladestasjonene kan brukes uavhengig av type elbil.

les mer...