OPC UA ferdig crop

Bedriftene må utvikle strategier for overgang til ny nettverksarkitektur

Standardisert kommunikasjon er sentral i digitaliseringen

Når industrielle prosesser digitaliseres, øker mengden data som generert på maskinnivå eksponentielt. For å møte nye datakommunikasjon og tilkoblingskrav, vil nye nettverksarkitekturer være nødvendige.

ARC Advisory Group mener at OPC UA TSN ser ut til å være en utmerket løsning for sanntids, leverandørnøytral Ethernetkommunikasjon for industrielle industrisektorer. Denne løsningen gir sanntidsfunksjonalitet og har datakommunikasjonskrav for både produksjonsmaskiner og prosessutstyr. Implementering av OPC UA TSN i maskinstyring vil ta tid, men nåværende kjennskap til Ethernetbaserte nettverk i industrielle applikasjoner vil fremskynde aksept. For å lykkes må bedriftene utvikle strategier for overgang til ny nettverksarkitektur.

Les rapporten forskningsdirektør David Humprey, ARC Advisory Group har forfattet.

AMNYTT 5 Forside collage

AMNYTT 05 2018 er publisert

Våre fag er del av den fremtidige løsningen

Vi skal leve av flere næringer i fremtiden, men sentralt i flere industrielle sektorer er elektro og automatiseringsbransjen.

les mer...
AMS operatør crop

Hvordan bedriften kan tjene på bedre forvaltning av verdiene

Ved et konservativt estimat sparte vi 20 dagers arbeid

Over hele verden anerkjenner topp kvartilorganisasjoner at digital transformasjon er avgjørende for å maksimere forretningsresultater. Ved å integrere arbeidsprosesser gjennom forbedret forvaltning, opplever av organisasjonens verdier, økt samarbeid og raskere arbeidsflyt erfarer foretakene at personellet blir mer effektivt.

les mer...
Digitalisering 2 crop

Fem teknologier gir grunnlaget for digitalisering av industriell virksomhet

Undersøkelsen viser at det er fremgang i å ta ny teknologi i bruk.

Hva tror foretaksledelsen på når det gjelder å koble folk, data og maskiner til ERP-systemer. For bedre å forstå virkeligheten av det industrielle Internett av ting (IIoT) og skyløsninger i industrien, gjennomførte CFE Media i første kvartal 2018 en undersøkelse

les mer...
Analyse dok crop

Fem spørsmål du bør stille ved valg av analyseinstrumentering

Internett av ting (IIoT) som forventes å generere mer enn 4 billioner gigabyte d

Kontroll og kvalitetsstyring i prosessproduksjon er basert på data, fra produksjon til drift- og forretningsutvikling. Datagenererings- og samlingsstrategiene har utviklet seg dramatisk, spesielt de siste årene.

les mer...