SIL GL del 1

  • tirsdag 29.mai kl. 09:00
  • Sluttidspunkt: 30.mai kl. 16:00
  • Sted: Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
  • Arrangør: NFEA
  • Varighet: 2 dager

  • Pris: 8 900,- kr
  • Medlemspris: 7 900,- kr
  • Språk: Norsk
  • Info / påmelding

Retningslinjer for bruk av sikkerhetsstandarden

Dette kurset er for personer som arbeider med drift, vedlikehold, modifikasjon og krav/spesifikasjon av sikkerhetskritiske systemer i olje/gass industrien og i landbasert industri. Kurset er rettet mot sikkerhetsstandardene IEC 61508 og IEC 61511 og dekker teknisk sikkerhet generelt.

Retningslinjen “Application of IEC 61508 and IEC 61511 in the Norwegian Petroleum Industry” som er ment som en hjelp for å tilpasse og forenkle anvendelsen av disse standardene, vil bli brukt i undervisningen. I IEC 61508/11 stilles det blant annet krav til kompetanse hos de som jobber med systemene i hele livsløpet. Kursserien til NFEA tar sikte på å bidra til å høyne denne kompetansen hos alle som arbeider med sikkerhetskritiske systemer.

Del |