Goodtech Packaging TrakSYS crop

TrakSYSTMpasser derfor godt inn i vår portefølje av smarte løsninger

Goodtech fortsetter å drive frem neste generasjons konkurransekraft til det nordiske markedet

Goodtech har lang erfaring som et av Nordens ledende kompetansehus for industriell automatisering, robotisering og digitalisering, og jobber aktivt med verdifulle partnere i hele verdikjeden for å ekspandere den markedsposisjonen.

Som et ledd i konsernets kompetanse på MES-systemer er vi derfor stolte av å kunne presentere Parsec Automation Corp. som strategisk partner med deres TrakSYSTM MES-platform.

MES er bindeleddet mellom maskiner og annen fysisk operasjonell produksjonsvirksomhet, og det digitale. Produksjonsbedrifters data- og operasjonsstyring samles på én plass – fra datainnsamling, produksjonsplanlegging, og utstyrseffektivitet (OEE), til kvalitetshåndtering og sluttføring. MES åpner på den måten for kontinuerlig overvåkning, sporing, dokumentering og kontroll av produksjonsprosessen – fra inputfaktor og råvare til salgbart produkt. MES blir på den måten også bindeleddet mot kundens ERP-system og digitale analyseflate, som får kontinuerlig innsikt i detaljene ute i produksjonen, uansett lokasjon eller digital modenhet.

Siden første leveranse til aluminiums- og fiskeforbransjene i 1996 har Goodtech både utviklet og levert egne MES-systemer for nordisk industri. På samme måte som med konsernets strategi innenfor andre systemer som SCADA; hvor markedets ledende plattformer og kundens ønskede løsning skal kunne leveres uavhengig av utvikler, har Goodtech valgt å videreutvikle sitt tilbud sammen med markedets beste partnere på området.

Dette er i tråd med FN sitt bærekraftsmål nummer 17 som står spesielt sentralt i Goodtech sin strategiske re-posisjonering, hvor spissing av egen kjernekompetanse – komplettert av sterke løsningspartnere, er et nøkkelkriterium for å kunne fortsette å levere konkurransekraft til våre kunder. Konsernsjef Margrethe Hauge i Goodtech ASA kommenterer: “Goodtech tilbyr innovative løsninger på noen av de mest utfordrende problemene industrien hver dag håndterer. Våre kunder etterspør systemer som kan håndtere, prosessere, gi tilgang til og presentere sanntidsdata som beslutningsgrunnlag for alle typer industri. TrakSYSTMpasser derfor godt inn i vår portefølje av smarte løsninger for nordisk industri, og vi er veldig glade for å presentere TrakSYS som del av vårt tilbud om økt konkurransekraft til å våre kunder”.

Til å lede arbeidet med kompetansebygging og utvikling i TrakSYS-platformen i Goodtech er en av konsernets ledende automasjonsingeniører og tidligere regionsdirektør Håkon Langdal hentet inn for å lede satsningen og samarbeidet:

“TrakSYSTM er en svært annerkjent industriløsning internasjonalt, og er neste generasjons MES-system designet for å gi industribedrifter tilgang til sanntidsdata om alle sine operasjoner. Funksjonaliteten er modulbasert og åpner for at Goodtech kan løse industribedrifters effektiviseringsbehov i den takten behovene oppstår”, kommenterer Langdal.

 

FG Tech Messewand-BEx1-IP67 crop

Ta din installasjon til neste nivå med BEx1 IP67 IO-Modul

Hver modul er utstyrt med en Ethernet-switch

Eksterne I/O-systemer for prosesstekniske applikasjoner i eksplosjonsfarlige områder forenkler installasjonskonseptet betraktelig, dette medfører mindre installasjons-tid og kostnader. Sensorene og aktuatorene er ofte plassert i sone 1 og er delt inn i funksjonsgrupper i systemet. 

les mer...
Emerson Vangen

Emerson Automation Solutions øker staben

Jobben er hjelpe kunder med å velge riktig fra hele vår portefølje av måleutstyr

Olav Vangen har nylig tiltrådt stillingen som selger hos Emerson Automation Solutions. Det er hele instrumenteringsporteføljen, med løsninger, han har ansvaret for. Mye av oppmerksomheten vil være rettet mot produksjon av ny ren energi, som hydrogen og karbonfangst. Dette er prioriterte områder for Emerson.

les mer...
1169342765

Inngår partnerskapsavtale for bedre cybersikkerhet innen drift av digitaliserte anlegg

Bedre driftssikkerhet og økt tillit til digitalisering

Schneider Electric og BitSight inngår partnerskap for å styrke cybersikkerheten innen drift av digitale anlegg. Målet er i fellesskap å utvikle en helt ny teknologi - den første i verden i sitt slag. Den skal kunne identifisere cyberrisiko i systemer for operasjonell teknologi (OT) og få bedre trusseletterretning ved å identifisere feilkonfigurerte tilkoblede enheter.

les mer...
FORSYNINGSSIKKERHET crop

Forsyningssikkerhet avgjørende for å lykkes med elektrifisering av Norge

Har utarbeidet tre råd for hvordan man kan sikre kontroll på forsyningssikkerhet

Sjefforsker Gerd Kjølle i SINTEF mener vi må ligge i forkant på forsyningssikkerhet for å lykkes med elektrifisering av Norge. Digitalisering av kraftsystemet vil bidra til viktige løsninger.

les mer...