KUKA_Human-Robot-Collaboration crop

Må evalueres i forhold til brukstilfellene

Mennesker og roboter hånd i hånd: Fornuftig bruke av HRC-løsninger

Fra montering i bilindustrien til produksjon av elektroniske komponenter: Løsninger for menneske/robot-samarbeid (Human-Robot Collaboration (HRC)) blir stadig mer populære i moderne produksjon. Grunnene til denne endringen i produksjonshallene er blant annet ustabile markeder og stadig kortere livssyklus for produktene.

De som er handlekraftige og produserer fleksibelt og tilpasningsdyktig oppnår en konkurransefordel. HRC er en mulig løsning her. Men det gjelder ikke for alle typer prosesser. Bruk av HRC må evalueres i forhold til brukstilfellene, og løsningen må bedømmes i forhold til økonomisk levedyktighet.

Menneske/robot-samarbeid har et stort potensial - for den "riktige" bruken i hvert enkelt tilfelle. Den riktige prosessen blir fastlagt allerede i planleggings- og konseptfasen for anlegget. Her blir produksjonsprosessen undersøkt nærmere og spørsmålet om økonomisk effektivitet blir tatt hensyn til. I tillegg til de ergonomiske aspektene er tidsfaktoren et avgjørende kriterium: Hvor raskt kan HRC omstilles? Og når vil den betale seg? Hvis ting ligger godt til rette kan en HRC-løsning integreres i systemet.Sikkerheten spiller en avgjørende rolle her fordi man må sørge for at mennesker ikke utsettes for fare når de jobber med en robot.

Hastighet, kraft og radius for bevegelsen: roboten må ha mulighet til å rotere Rask og kraftfull: Hvis vi tenker på roboter i et industrielt nivå, utpeker disse to karakteristikken seg umiddelbart. Men de er ikke etterspurt for HRC-applikasjoner. Ved direkte samarbeid med mennesker må roboten ha andre karakteristikker. Ved eventuelle overhengende bevegelser må den utføre produksjonssteget med lavere hastighet og større sensitivitet, og kraftfulle bevegelser kan bare utføres hvis ingen settes i fare. Det er bare slik at risikoen for personskader kan utelukkes. Hvis en uventet kollisjon skulle inntreffe må roboten umiddelbart skifte til stopp-modus, og den kan ikke fortsette å arbeide før den mottar et "OK" fra mennesket, for eksempel i form av en ny berøring. Og naturligvis er roboten HRC-klar kun hvis endeffektorer, som for eksempel gripere eller andre verktøy som er påkrevd for prosessen, ikke har skarpe eller spisse former.

Sikkerheten først

"Know-how, erfaring og nøyaktig planlegging er essensielt for et vellykket samarbeid mellom mennesker og roboter, og for integrering av en HRC-applikasjon," sier Kim Reeslev, KUKA Country Manager Denmark & Baltic States. Det er mulige å finne applikasjonsscenarier, for eksempel i mindre automatiserte områder av bilindustrien eller andre industrier. For eksempel i monteringssektoren. Her kan roboten lette arbeidet for mennesket på en optimal måte. "Noen av kundene våre har allerede en vellykket bruk av løsninger med KUKA LBR iiwa i sine produksjonsprosesser".

Et annet bruksområde er kvalitetstesting. Men overalt må de spesifikke situasjonene vurderes individuelt og beskyttelse av operatørene må kunne garanteres: I samsvar med sikkerhetsstandardene i ISO 10218, de tekniske spesifikasjonene TS15066 og gjeldende maskindirektiver. Det er fordi produksjon kun er tillatt med CE-merking, ifølge gjeldende lovgivning.

CE-merking: Du klarer deg ikke uten

Validering av HRC-applikasjoner er en avgjørende prosess for integrering i et anlegg. Det er fordi visse standarder må overholdes ifølge lovgivning for at produksjon skal være tillatt: Fra risikovurdering til sikkerhetskonsept og validering og testing av all kollisjonscenarier, og det siste trinnet er CE-merking. Alle risikofaktorer må vurderes før, under og etter bruk av roboten, og CE-dokumentasjonen må utarbeides, inkludert en generell beskrivelse av roboten og bruken av den.

Dette innebærer: Når brukes den, når er den i hvilemodus og hvordan rengjøres den - bare for å nevne noen få punkter. Fordi det til syvende og sist er integratoren, eller kunden som har kjøpt roboten og installert den i sitt system, som er ansvarlig hvis CE-merking ikke foreligger. Kunden må sikre at applikasjonen er i samsvar med de aktuelle direktiver og lovverket.

Lenze digitalisering crop

Undersøkelse viser at ledere ikke er omstillingsklare

Forklare hvorfor de vil endre de grunnleggende rammevilkårene

Driveren for den nåværende digitale transformasjonen og den tette koblingen til de enorme økonomiske potensialer er det evige nasjonale og internasjonale produktivitetsløpet. Det blir ikke bare raskere for de involverte parter.

les mer...
ABB konsernsjef crop

ABB utnevner Björn Rosengren til konsernsjef

Møte behovene til kundene med en portefølje av teknologi og digitale løsninger

ABBs styre har enstemmig utnevnt Björn Rosengren til konsernsjef (CEO). Han starter i ABB 1. februar 2020 og etterfølger konsernsjef Peter Voser i rollen 1. mars 2020. På samme tidspunkt vil Peter Voser gå tilbake til stillingen som kun styreleder i ABB.

les mer...
Powerbox crop

Powerbox' nye DC/DC for krevende og robuste applikasjoner

I stand til å drive et stort spekter av applikasjoner

Powerbox, en av Europas største leverandører av kraftforsyninger og en ledende aktør gjennom mer enn fire tiår innen optimalisering av kraftløsninger for krevende applikasjoner, lanserer tre nye serier med 40W til 100W kortmonterte DC/DC-omformere.

les mer...
Siemens digital crop

Ledere er ikke rustet for digital omstilling

Flere virksomheter erkjenner behovet for rask omstilling

Årlig vurderer Siemens den digitale omstillingsevnen i norsk næringsliv. Årets funn konstaterer at selv om næringslivet erkjenner viktigheten av digitalisering, er ikke mellom- og toppledere rustet for omstillingen.

les mer...