Eplan 8 Portal EN crop

Bussdata nå tilgjengelige for alle visningsstyper

En ny design for Eplan Electric P8

Mye har blitt sagt om Eplan Platform, versjon 2.8. Nå, noen få dager før lanseringen, er fokuset på Eplan Electric P8. Brukerne gleder seg til forbedringer innen konfigurasjon, bussdata og «round-trip engineering» med Siemens TIA Portal. Eplan Electric P8, den etablerte CAE-løsningen, overrasker videre med et helt nytt brukergrensesnitt og integrert brukerportal.
 

Et nytt grafisk brukergrensesnitt, forbedret ergonomi og makroteknologi kjennetegner den nye Eplan Platform, versjon 2.8. Men det er mer: En ny portal direkte integrert i programvareløsningen ønsker brukerne velkommen ved oppstarten. Den tilbyr omfattende informasjon og har tips og knep som gjør brukernes hverdagsarbeid enda lettere, for ikke å nevne nyheter og innovasjoner fra Eplans produktsortiment, veiledninger, detaljer om opplæringsmuligheter og mye mer.

Utvidet datautveksling med TIA-portalen
Videre viser enkeltsystemer som Eplan Electric P8 flere nye funksjoner. Det første trinnet omfatter forbedringer i toretningers- samhandlingen mellom Eplan og TIA Portal. I Nürnberg kan brukeren oppdage hvordan AutomationML-formatet enda mer effektivt støtter «round-trip engineering», som igjen optimaliserer konfigurasjonen av PLC-data.

I dialogboksen «Redigere rekkeklemme» vil brukerne snart kunne tilordne flere innrettbare tilleggsanordninger samtidig. Alle anordninger valgt i kontekstmenyen tilordnes så den avmerkede rekkeklemmen. Dette sparer tid.


Overføre konfigurasjonsprosjekter
Med et nytt menyelement kan brukerne nå overføre konfigurasjonsprosjekter - for eksempel dataene til en PLC-boks – til de korresponderende bussportalene, men må ikke lenger bruke tid på å legge inn data for hver enkelt portal. Slik oppdateres mulig eksisterende bussportinnlegginger. Hvis én enkelt bussportal tilordnes et annet konfigurasjonsprosjekt, kan denne verdien endres manuelt, slik at det tekniske arbeidet blir mer fleksibelt.

Bussdata nå tilgjengelige for alle visningsstyper
Eplan Electric P8-brukere kunne tidligere kun legge inn bussdata for enkeltlinjes nettverks/busskabelforbindelser. Nytt for brukerne i dialogvinduet for egenskaper er «Bussdata»-fanen for alle visningstyper. Denne lar bussdataene legges inn i skjemaene og vises uten at én enkeltlinjes visning spesifiseres. En annen praktisk fordel: bussdata slettes ikke lenger når visningstypen endres. Dette gir mer frihet i et prosjekt.

Endress Memosens_BS crop

Gjør livet enklere og forbedre prosessikkerheten med digital teknologi fra Memosens

Memosens' digitale sensorer lagrer kalibreringsdata, sensordata og prosessdata

Memosens teknologi, fra Endress+Hauser, revolusjonerer væskeanalyseteknologien. Den målte verdien konverteres til et digitalt signal som sendes induktivt til overføreren, noe som eliminerer problemer knyttet til fukt og rust – sensorene kan til og med brukes under vann.

les mer...
ProEXR File Description=Attributes=cameraAperture (float): 36.000000cameraFNumber (float): 21.000000cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000cameraFarRange (float): 1000.000000cameraFocalLength (float): 210.000000cameraFov (flo

Ultralydsensor for smarte IOT applikasjoner

Sensorene er beregnet for utendørs applikasjoner

Pepperl+Fuchs har utviklet en ny serie ultralydsensorer for applikasjoner i mobile og batteridrevne applikasjoner.

les mer...
Universal robots crop

Små og mellomstore produsenter risikerer å få det tøffest

Viktig at vår produserende industri står klare til å tilegne seg kunnskap

Robotprodusenter har en veldig viktig oppgave i dag: å gjøre det enkelt for beslutningstakere å sette i gang med å frigjøre personalet. Blir det for vanskelig, kommer det ikke til å skje, og dette er et stort hinder for bransjen.

les mer...
ABB EQ Matic crop

Enkel og automatisk innsamling av målerdata på M-Bus

Konfigurerbart dashbordsid gir en rask oversikt over de mest relevante måledata

Med EQ-maticfra ABB kan du enkelt samle inn, overvåke og analysere forbruksdata for el.-, gass- vann- eller varmemålere. For detaljert overvåkning tilbyr EQ-matic flere analysefunksjoner som historisk dataanalyse, referansefunksjoner, kostnadsanalyse med mer.

les mer...