Rittal Nytt IoT crop

En rekke verdier og annen informasjon kan måles og registreres

Nytt IoT grensesnitt for klimakontroll

Med sitt nye IoT-grensesnitt, setter Rittal grunnlaget for optimal integrering av kjøleaggregat i Industry 4.0 applikasjoner. Dette muliggjør kontinuerlig kommunikasjon fra sensoren til skyen, samt tilkobling til overordnet overvåkings- eller energistyringssystem.

Mye informasjon skapes i driften av moderne løsninger for klimakontroll i kapslinger. Så langt har det bare vært praktisk mulig å registrere driftstimer og gjeldende temperatur inne i kapslingen. Men med moderne enheter som de nye Rittal Blue e+ kjøleaggregatene, kan en rekke verdier og annen informasjon måles og registreres. Dette inkluderer temperaturene innenfor og utenfor kapslingen, fordamperen og kondensatortemperaturen og, ved behov, data fra ytterligere sensorer plassert inne i kapslingen. I stedet for en enkel måling av driftstimer registreres driftstider for kompressoren og intern og ekstern vifte separat. Det er også systemmeldinger, kapasitetsutnyttelsesdata og oppdatert informasjon om parametere.

Skape merverdi fra data

For å skape merverdi fra den store datamengden, må informasjonen være tilgjengelig for overordnet system. Med sitt nye IoT-grensesnitt tilbyr Rittal jevn kommunikasjon av data. Det gjør Blue e+ kjøleaggregat til IoT-kompatible enheter.

De protokollene som støttes er OPC-UA, Profinet, SNMP, Modbus og CANopen. Antall støttede protokoller gjør det mulig å koble til overordnet overvåkings- eller energiledelsessystemer i nesten alle tilfeller. Data fra kjøleenhetene er da tilgjengelig i disse systemene. Du kan også angi parametere og konfigurere innstillinger via IoT-grensesnittet.

Cloud tilkobling

Informasjonen fra enhetene kan også brukes til et bredt spekter av analyser. Kommunikasjonsfunksjonene som er tilgjengelige via det nye IoT-grensesnittet, tillater integrering av klimastyringsløsninger i IoT-applikasjoner, og baner vei for nye applikasjoner og smarte service løsninger.

For eksempel muliggjør alternativet optimalisering av vedlikehold og service, noe som reduserer driftskostnadene. En annen viktig applikasjon er energidatahåndtering.

Med all data tilgjengelig hele tiden øker energieffektivitetsnivået, noe som igjen bidrar til å redusere kostnadene.

IoT-grensesnittet kan enten monteres på en DIN-skinne eller direkte på kjøleenhetene.

 

AMNYTT 0119 kollasj crop

AMNYTT 01 2019 er distribuert

Diskusjonen må rette seg inn mot hvordan vi sikrer god rekruttering

Utsiktene for norsk industri og næringsliv for 2019 ser for det meste ut til å være positive. De fleste parametere peker oppover. Lønnsveksten kan gi mange økt kjøpekraft. Men noen internasjonale storpolitiske hendelser kan gi den åpne norske økonomien enkelte problemer.

les mer...
aarbakke crop

NFEA Prisen for 2018 tildeles Aarbakke AS

Bedriften er i en egen klasse innen digitalisering og automasjon i sin bransje

Juryens begrunnelse er; Aarbakke AS har lang erfaring med digitalisering. Nå skal jærbedriften, som første Mazak-kunde i verden, lage smart fabrikk der fabrikken tar egne beslutninger basert på lært datafangst.

les mer...
Jumo Bild T06 crop

Nøyaktig temperaturmåling med JUMO dTRANS T06

Enda raskere og enklere konfigurering av transduseren er mulig via mikro-USB

SIL-funksjon sikrer ekstra pålitelige prosesser. Den nye flerfunksjonelle firetrådstransmitteren JUMO dTRANS T06 passer for utfordrende applikasjoner innen anleggsteknikk. Det kompakte dekselet med monteringsskinner, muliggjør rask installering av kontrollskapet og sikker utskifting ved kalibrering eller vedlikehold.

les mer...
KUKA_OPC_UA crop

KUKA med i utviklingen av plattform for smarte fabrikker

Har vært drivende for utviklingen av OPC UAs tilpasning for roboter

– OPC UA knytter sømløst sammen maskiner og IT-systemer. Fremtiden med industri 4.0 er allerede her. Og realiseringen er nå enklere, takket være standarden OPC UA som KUKA har vært med på å utvikle for roboter.

les mer...