NI compact crop

Hjelper deg med å fremskaffe, skalere og analysere måledataene dine

Veiledning for nøyaktige sensormålinger

Sensorer konverterer et fysisk fenomen til et målbart elektrisk signal. Men noen sensorer reagerer ikke naturlig på endrede fysiske fenomener og krever signalbehandling.

Før det målte signalet kan digitaliseres kan det være behov for tilleggsutstyr og elektroniske kretser for å produsere et signal som representerer de målte egenskaper og redusere virkningen av støy fra eksterne forstyrrelser.

Denne veiledningen går gjennom mange til nøyaktige sensormålinger. Når du konfigurerer målesystemet, start med kilden til signalet og vurder eventuell signalbehandling som kreves for sensorens elektriske egenskaper. Pass på at instrumenteringen gir god nok oppløsning, samplingsfrekvens og måleområde som passer best for dine applikasjonsbehov. Til slutt velger du programvaren som mest effektivt hjelper deg med å fremskaffe, skalere og analysere måledataene dine.

Pepperl MAC0006739 crop

Nettverksbaserte kommunikasjonsløsninger på sensornivå øker effektiviteten

Industrielle kommunikasjonsløsninger er integrert i sentrale systemer

I dag er det umulig å forestille seg en produksjonsprosess uten en pålitelig og transparent flyt av data. Hovedhensikten med industrielle kommunikasjonsløsninger er å forbinde alle deler av et produksjonsanlegg i ett nettverk.

les mer...
HMI wp crop

Forbrukermarkedet påvirker morgendagens HMI løsninger

Følger opp sluttbrukernes forventninger og tilbyr nye funksjoner og egenskaper

Brukeropplevelse med dagens personlige elektronikk- og forbrukerwebsteder driver utviklingen og bruken av industrielle automatiseringsløsninger mot mer brukervennlig maskingrensesnitt.

les mer...
Siemens 2 crop

Høye forventninger til IoT

Ønsker å utnytte eksisterende utstyr med fordelene ved digitalisering

I Internet of Things (IoT) har milliarder enheter unike adresser. All data kan overføre data til skyen for behandling og organisering. Disse oppgavene kan enkelt styres via applikasjoner.

les mer...
NI compact crop

Veiledning for nøyaktige sensormålinger

Hjelper deg med å fremskaffe, skalere og analysere måledataene dine

Sensorer konverterer et fysisk fenomen til et målbart elektrisk signal. Men noen sensorer reagerer ikke naturlig på endrede fysiske fenomener og krever signalbehandling.

les mer...