ISA100-whitepaper-3

En global standard som dekker kommunikasjon fra sensor til styrerom

Trådløs standard, som dekker alle nivåer

Digitalisering i industrien må utnytte alle aktuelle teknologier. Trådløs kommunikasjon blir stadig viktigere. Fagmiljøet streve med å etablere en global standard som dekker kommunikasjon fra sensor til styrerom, som er designet med sikkerhet i tankene, og som er sluttbrukerdrevet.

Det ser lite sannsynlig ut til at det vil bli kun en standard som alle produsenter vil følge opp. For tiden er det to av ulike standarder som ser ut til å bli dominerende: WirelessHART og ISA100.11a. Selv om de to har noen funksjoner til felles, er de i virkeligheten svært forskjellige. Spesielt er omfanget av ISA100.11a mye større, siden WirelessHART fokuserer på kommunikasjon fra HART-aktiverte feltinstrumenter, tilbyr ISA100.11a omfanget til å dekke alt fra feltinstrumenter til kontrollromintegrasjon. Dessuten er den kompatibel med en rekke protokoller, inkludert FOUNDATION Fieldbus, Profibus, Modbus og andre, samt HART, og tillater over 1000 enheter i et nettverk.

En sentral aktør i utviklingen av ISA 100 er Yokogawa. Selskapet har publisert vedheftede White Paper som gir en kort innføring om ISA 100 standarden

Pepperl MAC0006739 crop

Nettverksbaserte kommunikasjonsløsninger på sensornivå øker effektiviteten

Industrielle kommunikasjonsløsninger er integrert i sentrale systemer

I dag er det umulig å forestille seg en produksjonsprosess uten en pålitelig og transparent flyt av data. Hovedhensikten med industrielle kommunikasjonsløsninger er å forbinde alle deler av et produksjonsanlegg i ett nettverk.

les mer...
HMI wp crop

Forbrukermarkedet påvirker morgendagens HMI løsninger

Følger opp sluttbrukernes forventninger og tilbyr nye funksjoner og egenskaper

Brukeropplevelse med dagens personlige elektronikk- og forbrukerwebsteder driver utviklingen og bruken av industrielle automatiseringsløsninger mot mer brukervennlig maskingrensesnitt.

les mer...
Siemens 2 crop

Høye forventninger til IoT

Ønsker å utnytte eksisterende utstyr med fordelene ved digitalisering

I Internet of Things (IoT) har milliarder enheter unike adresser. All data kan overføre data til skyen for behandling og organisering. Disse oppgavene kan enkelt styres via applikasjoner.

les mer...
NI compact crop

Veiledning for nøyaktige sensormålinger

Hjelper deg med å fremskaffe, skalere og analysere måledataene dine

Sensorer konverterer et fysisk fenomen til et målbart elektrisk signal. Men noen sensorer reagerer ikke naturlig på endrede fysiske fenomener og krever signalbehandling.

les mer...