OPC UA ferdig crop

Bedriftene må utvikle strategier for overgang til ny nettverksarkitektur

Standardisert kommunikasjon er sentral i digitaliseringen

Når industrielle prosesser digitaliseres, øker mengden data som generert på maskinnivå eksponentielt. For å møte nye datakommunikasjon og tilkoblingskrav, vil nye nettverksarkitekturer være nødvendige.

ARC Advisory Group mener at OPC UA TSN ser ut til å være en utmerket løsning for sanntids, leverandørnøytral Ethernetkommunikasjon for industrielle industrisektorer. Denne løsningen gir sanntidsfunksjonalitet og har datakommunikasjonskrav for både produksjonsmaskiner og prosessutstyr. Implementering av OPC UA TSN i maskinstyring vil ta tid, men nåværende kjennskap til Ethernetbaserte nettverk i industrielle applikasjoner vil fremskynde aksept. For å lykkes må bedriftene utvikle strategier for overgang til ny nettverksarkitektur.

Les rapporten forskningsdirektør David Humprey, ARC Advisory Group har forfattet.

Digital unna 650

En tverrfaglig tilnærming til digital transformasjon

Må sørge for at all type personell og tekniske løsninger jobbe mot samme mål

les mer...
OPC UA ferdig crop

Standardisert kommunikasjon er sentral i digitaliseringen

Bedriftene må utvikle strategier for overgang til ny nettverksarkitektur

Når industrielle prosesser digitaliseres, øker mengden data som generert på maskinnivå eksponentielt. For å møte nye datakommunikasjon og tilkoblingskrav, vil nye nettverksarkitekturer være nødvendige.

les mer...
Instrument ill crop

Elektronikk gir nye muligheter innen instrumentering

Elektroniske transmittere og instrumenter med få eller ingen bevegelige deler

En rekke spesialiserte instrumentteknologier har blitt utviklet de siste tiårene for å utnytte fysiske egenskaper som kan være korrelert med nivå eller flow.

les mer...
Cisco paper crop

Industrielt Ethernet som standard i produksjonen har endret industrien

Innsamlede dataene kan gi driftsmessige flaskehalser.

Produsenter har gjort store prosessforbedringer de siste tiårene. Digitaliseringen forandrer industrielle prosesser på en revolusjonerende måte. Gode kommunikasjons løsninger er helt sentralt.

les mer...