Prosjektering av eltavler

  • tirsdag 17.oktober kl. 09:00
  • Sluttidspunkt: 10.nov. kl. 17:00
  • Arrangør: Norsk Eltavleforening
  • Varighet: 10 dager

  • Pris: 15 900,- kr
  • Medlemspris: 13 900.- kr
  • Språk: Norsk
  • Info / påmelding

Målet med kurset er å gi målgruppen teoretisk kunnskap for å ta selvstendige avgjørelser som innvirker på tavlens oppbygging, dimensjonering og funksjon samt for å ta ansvar for at tavlen er verifiserbar i henhold til gjeldene forskrifter og normer.

Omtale
Tavleskolen Modul 3 annonseres og holdes som åpent kurs for deltakere fra forskjellige bedrifter på linje med Tavleforeningens øvrige kurstilbud. 
Modul 3 er et 2-delt kursopplegg, Del A og B, med en total varighet på 5 dager. Del A arrangeres over 2 dager etter hverandre mens Del B arrangeres over 3 nye dager.     

Innhold
•    Saksbehandlerens administrative oppgaver
•    NEK 439 - Krav, dimensjonering, verifikasjon
•    Gjennomgang av viktige relevante tekniske forhold 
•    Gjennomgang av en praktisk case fra prosjektering til sluttkontroll og dokumentasjon
•    Gruppeoppgave - fra tilbud til FAT

Del |