Bosch-ActiveCockpit-High-cr

Produksjonen kan økes og feil reduseres

Plattform for bedre kommunikasjon mellom maskiner og mennesker

Bosch Rexroth har utviklet ActiveCockpit, en interaktiv kommunikasjonsplattform som har tatt industri 4.0 rett inn i produksjonen. Løsningen integrerer dine systemer, slik at produksjonsdata kan koordineres mellom for eksempel   ordresystem og lagerstatus

Utfordringen
I industrien stilles det økende krav til mindre serier, tilrettelegging (justering) og raske endringer. Industri 4.0 blir da en nøkkel til effektiv produksjon. Ved å muliggjøre kommunikasjon mellom maskiner og mennesker, kan tempoet økes og feil reduseres. Det blir også lettere å gjøre analyse av produksjonsdata for ytterligere å finjustere produksjonen.

Løsningen
Programvaren ActiveCockpit er ideen om Industri 4.0 tatt rett inn i hjertet av produksjonen. Løsningen integrerer dine systemer slik at produksjonsdata kan koordineres mellom f. eks. ordresystem og lagerstatus -  informasjonen leser du av på produksjonsmaskinen, din laptop, smart-telefon eller nettbrett.

- Med ActiveCockpit har Bosch Rexroth utviklet en interaktiv kommunikasjonsplattform som registrerer alle relevante data, oppdaterer dynamisk og viser dem i sanntid på en pedagogisk måte og med et brukervennlig grensesnitt, sier Roald Haug, salgssjef i Bosch Rexroth AS

- Som et grensesnitt mellom produksjons- og IT-systemer åpner ActiveCockpit for kommunikasjon i samsvar med Industri 4.0. Takket være tilgjengeligheten av informasjon er det mulig i fellesskap å forbedre, tilpasse og endre verdier og innstillinger midt i produksjonen - uten tidkrevende stopp og avbrudd.

Fordeler
AktiveCockpit effektiviserer produksjonsprosessen og gjør at alle selskapets ressurser utnyttes bedre.

- Den integrerte teknologien sikrer at materiell og deler er på rett sted til rett tid i produksjonen.

Tilsvarende fordeler får du ved å integrere ditt ordresystem med ActiveCockpit. Bedre produktivitet med færre feil gir til slutt bedre virksomhet og mer fornøyde kunder.

- Brukervennlighet og åpenhet er hjørnesteinene i ActiveCockpit. For eksempel brukte vi en grafisk stil og en logikk som er kjent fra smarttelefoner og nettbrett, sier Roald Haug.

I februar ble ActiveCockpit belønnet med hederlig omtale i German Design Award 2017, som siterer:

«excellent product design in the human-machine interface category».

- I tillegg til at Bosch Rexroth selger løsninger som fokuserer på Industri 4.0, bruker vi også denne integrerte teknologi i vår egen produksjon. Det er en uttalt strategi i vårt konsern å være både ledende leverandør og bruker, noe som gir oss praktisk erfaring som vi tar med oss når vi utvikler løsninger for våre kunder, avslutter Roald Haug.

For mer informasjon besøk: https://www.boschrexroth.com/en/xc/products/product-groups/assembly-technology/manual-production-systems/activecockpit/activecockpitt.

IMI trykkstøt VA_82730 crop

Forebygg trykkstøt med IMI Buschjost ventiler

Kan redusere trykkstøt med mer enn 80 prosent

Vanntrykkstøt, også kalt hydraulisk sjokk, skaper en plutselig trykkstigning i et rørsystem. Dette kan gjøre skade på pakninger, rør, fittings og øvrige komponenter på applikasjonen.

les mer...
Krohne Gruppebilde med EX ikon crop

Signalomformere fra KROHNE med nytt design og nye bruksområder

Alternativ for parametersetting og kalibrering direkte i Ex-områder

Signalomformerne IFC 100 og MAC 100 samt SMARTMAC 200 er nå tilgjengelig med hus i rustfritt stål. De er hovedsakelig rettet mot applikasjoner i næringsmiddelindustrien, men kan også brukes der høy korrosjonsbestandighet kreves, f.eks. i saltholdige omgivelser.

les mer...
Image converted using ifftoany

Eatons bryteranleggsfamilie Xiria oppgraderes

Designet med Eatons veldokumenterte vakuumbryter teknologi

Plassbehov minimeres, mens skalerbarheten styrkes. Nye tillegg til Xiria-produktfamilen har gjort det mulig å oppskalere bryteranlegget ved behov for flere bryteravganger, tidligere måtte hele anlegget erstattes.

les mer...
Håkon Jacobsen

Næringsministeren holdt første møte med toppledere i industrien om digitalisering

Målet er å spre denne kunnskapen til hele industrien

Det nyopprettede forumet skal utveksle erfaringer og drøfte hvordan norsk industri best kan utnytte mulighetene og takle utfordringene som digital teknologi fører med seg.

les mer...