Bosch-ActiveCockpit-High-cr

Produksjonen kan økes og feil reduseres

Plattform for bedre kommunikasjon mellom maskiner og mennesker

Bosch Rexroth har utviklet ActiveCockpit, en interaktiv kommunikasjonsplattform som har tatt industri 4.0 rett inn i produksjonen. Løsningen integrerer dine systemer, slik at produksjonsdata kan koordineres mellom for eksempel   ordresystem og lagerstatus

Utfordringen
I industrien stilles det økende krav til mindre serier, tilrettelegging (justering) og raske endringer. Industri 4.0 blir da en nøkkel til effektiv produksjon. Ved å muliggjøre kommunikasjon mellom maskiner og mennesker, kan tempoet økes og feil reduseres. Det blir også lettere å gjøre analyse av produksjonsdata for ytterligere å finjustere produksjonen.

Løsningen
Programvaren ActiveCockpit er ideen om Industri 4.0 tatt rett inn i hjertet av produksjonen. Løsningen integrerer dine systemer slik at produksjonsdata kan koordineres mellom f. eks. ordresystem og lagerstatus -  informasjonen leser du av på produksjonsmaskinen, din laptop, smart-telefon eller nettbrett.

- Med ActiveCockpit har Bosch Rexroth utviklet en interaktiv kommunikasjonsplattform som registrerer alle relevante data, oppdaterer dynamisk og viser dem i sanntid på en pedagogisk måte og med et brukervennlig grensesnitt, sier Roald Haug, salgssjef i Bosch Rexroth AS

- Som et grensesnitt mellom produksjons- og IT-systemer åpner ActiveCockpit for kommunikasjon i samsvar med Industri 4.0. Takket være tilgjengeligheten av informasjon er det mulig i fellesskap å forbedre, tilpasse og endre verdier og innstillinger midt i produksjonen - uten tidkrevende stopp og avbrudd.

Fordeler
AktiveCockpit effektiviserer produksjonsprosessen og gjør at alle selskapets ressurser utnyttes bedre.

- Den integrerte teknologien sikrer at materiell og deler er på rett sted til rett tid i produksjonen.

Tilsvarende fordeler får du ved å integrere ditt ordresystem med ActiveCockpit. Bedre produktivitet med færre feil gir til slutt bedre virksomhet og mer fornøyde kunder.

- Brukervennlighet og åpenhet er hjørnesteinene i ActiveCockpit. For eksempel brukte vi en grafisk stil og en logikk som er kjent fra smarttelefoner og nettbrett, sier Roald Haug.

I februar ble ActiveCockpit belønnet med hederlig omtale i German Design Award 2017, som siterer:

«excellent product design in the human-machine interface category».

- I tillegg til at Bosch Rexroth selger løsninger som fokuserer på Industri 4.0, bruker vi også denne integrerte teknologi i vår egen produksjon. Det er en uttalt strategi i vårt konsern å være både ledende leverandør og bruker, noe som gir oss praktisk erfaring som vi tar med oss når vi utvikler løsninger for våre kunder, avslutter Roald Haug.

For mer informasjon besøk: https://www.boschrexroth.com/en/xc/products/product-groups/assembly-technology/manual-production-systems/activecockpit/activecockpitt.

Goodtech Husquarna crop

Goodtech effektiviserer Husqvarna

Vist frem et nytt konsept

Goodtech har fått oppdraget med å hjelpe Husqvarna med å nå sitt mål om å bygge "Sveriges smartaste fabrik" innen 2020. Dette gjør vi ved å levere flere helautomatiske monteringslinjer for montasje av motorer til Husqvarna Manufacturing i Husqvarna.

les mer...
DNV Digital Twin 1 crop

Retningslinje for bekjempelse av cybertrusler i olje- og gassindustrien

Viktig for å redusere cyberrisiko og kostnader

Fordelene med digitalisering i olje- og gassektoren er omfattende, men medfører også sårbarheter for nye former for cyberangrep. Nesten 68 % av olje- og gasselskapene ble berørt av minst ett betydelig cyberangrep i 2016, og det antas at mange angrep ikke blir oppdaget eller offentliggjort.

les mer...
Mettler ACC crop

METTLER TOLEDO presenterer kalibrering på en ny måte

Kobler ytelsen til kundens vekt til de faktiske veietoleransene

Gir muligheter til innsparinger på materialer, avfall og ekstraarbeid. Tradisjonell kalibrering fokuserer, og med rette, på hvordan en veieenhet fungerer. Frem til i dag har imidlertid ikke enhetsytelsen vært knyttet til prosessen der veiingen spiller en rolle.

les mer...
2015. INDIA. AGRA. Agra ABB site, India.Foto: Gustav Mårtenss

ABB oppgraderer HVDC-link for Statkraft-selskap

Det oppgraderte MACH-kontrollsystemet fungerer som “hjernen” i HVDC-forbindelsen

ABB har vunnet en ordre fra Baltic Cable AB, et datterselskap av Statkraft, som er en av Europas ledende produsenter av fornybar kraft, for oppgradering av selskapets høyspent likestrøms (HVDC) kraftforbindelse. Den ligger i Østersjøen og forbinder kraftnettene i Tyskland og Sverige.

les mer...