SRO-ny-salgssjef-crop

Hovedfokuset dreies fra produktsalg mot komplekst systemsalg

Ny salgssjef i SRO AS

SRO GRUPPEN utvider sitt salgsteam for å understøtte gruppens vekstambisjoner og for å sikre god oppfølging av eksisterende og nye kunder.  Per H. Lian vil tiltre sin stilling som Salgssjef i SRO AS senest fra 1. Juni 2017. 

SRO GRUPPEN leverer produkter og systemløsninger som blant annet innbefatter SDanlegg og EOS.  Vi styrer og overvåker: Lys, varme, kjøling, ventilasjon, persienner, brann, nødlys, sikkerhet, adgangskontroll, ITV, vann- og avløp (VA) ol.

Per kommer fra stillingen som KAM for HVAC markedet i Micromatic og vil i sin nye stilling blant annet videreføre gode relasjoner i det samme markedet.  I SRO vil hovedfokuset dreies fra produktsalg mot komplekst systemsalg.

Daglig leder i selskapet, Ståle Syversen, uttaler at han gleder seg til å få med Per på laget.  Min sporadiske kontakt med ham i over et tiår, har hver gang vi treftes, bekreftet at han både er en kompetent og ikke minst god selger.  Per har alltid holdt ord og fulgt opp sine forpliktelser.  Dette er kjerneverdier han skal videreføre hos oss.  

I SRO er vi opptatt av at kundene skal føle at vi tilbyr riktig kompetanse og god oppfølging fra første kontakt, via byggeprosessen og videre fremover i driftsfasen.

SRO GRUPPEN er landsdekkende og med over 30 ansatte representerer vi som entreprenørselskap det største uavhengige Norske fagmiljøet med bygningsautomatisering som kjernebusiness.  Vi satser på nyrekruttering til vår bransje og har mer enn 10 % lærlingeandel blant de ansatte.

Med en rekordhøy ordrereserve er SRO GRUPPEN rigget og på god vei mot sitt treårige vekstmål som er å passere 100 mill. i årlig omsetning gjennom sunn vekst.

NEK Arild Kjærnli crop

Ny markeds- og kommunikasjonsansvarlig hos NEK

NEK er inne i en spennende utvikling

Arild Kjærnli (55) har begynt som markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). Han har lang erfaring innenfor markedsføring og kommunikasjon, og har de siste årene drevet egen konsulentvirksomhet.

les mer...
EH-110-crop

110 års jubileum hos Endress+Hauser AS i Lier

TNS Infratest undersøkelser viser at kundene er svært tilfreds med personellet

Endress+Hauser AS er heldig som har en svært stabil arbeidsstokk som utgjør «kjernen» i selskapet. For en markedsleder er dette essensielt, noe tilbakemeldingene fra selskapets kunder også tilsier. Nå jubilere flere av de ansatte.

les mer...
SRO-ny-salgssjef-crop

Ny salgssjef i SRO AS

Hovedfokuset dreies fra produktsalg mot komplekst systemsalg

SRO GRUPPEN utvider sitt salgsteam for å understøtte gruppens vekstambisjoner og for å sikre god oppfølging av eksisterende og nye kunder.  Per H. Lian vil tiltre sin stilling som Salgssjef i SRO AS senest fra 1. Juni 2017. 

les mer...
GK-sjef-crop

Jan Arild Wathne ny sjef for GK Norge AS

Får utvidet ansvar som leder for hele GKs virksomhet i Norge.

Jan Arild Wathne har ledet GK Inneklima AS siden august 2016. Han tar nå over som leder for GK Norge AS etter konsernsjef Jon Valen-Sendstad som har fungert i rollen det siste året. Valen-Sendstad fortsetter som konsernsjef for GK Gruppen AS.

les mer...