Pepperl MAC0006739 crop

Industrielle kommunikasjonsløsninger er integrert i sentrale systemer

Nettverksbaserte kommunikasjonsløsninger på sensornivå øker effektiviteten

I dag er det umulig å forestille seg en produksjonsprosess uten en pålitelig og transparent flyt av data. Hovedhensikten med industrielle kommunikasjonsløsninger er å forbinde alle deler av et produksjonsanlegg i ett nettverk.

Det gjelder alt fra overordnede produksjonsstyringssystemer og ned til kommunikasjon med sensorer på feltnivå. Ved å benytte komminikasjonsløsninger som går gjennom hele anlegget, økes anleggets tilgjengelighet og effektivitet. Sensorer og øvrig feltutstyr fra Pepperl+Fuchs kan enkelt integreres i eksisterende kommunikasjonssystemer som gir transparente løsninger og øker effektiviteten.

I dag er også industrielle kommunikasjonsløsninger integrert i sentrale systemer som kan stille data til rådighet for Internet of Things-applikasjoner (IoT). Pepperl+Fuchs tilbyr et stort utvalg produkter og løsninger som kan levere høykvalitets data på alle nivåer. Eksempler på dette er AS-interface-systemer, Ethernet-baserte produkter, et stort utvalg produkter med IO-link og øvrige interfaceprodukter.

Industrielt Ethernet

Ved å benytte Industrielt Ethernet oppnås en konsistent nettverksstruktur gjennom hele fabrikken, på alle nivåer. Da får man en kollisjonsfri overføring av både sanntidsdata og IT-data. Industrielt Ethernet-protokoll gjør at store datamengder kan overføres pålitelig og med en forutsigbar transmisjonstid. Ethernet har jo den store fordelen at det ikke trengs noen konvertering av data mellom sensor, styresystem og Internett.

Ethernet IO-moduler

Ethernet IO-moduler gjør at data kan sendes pålitelig mellom sensor/aktuator og styresystem. Enhetene støtter alle vanlige protokoller, som PROFINET, EtherNet/IP, og EtherCAT. I tillegg tilbys avanserte diagnosefunksjoner og samtidig sikres en god transparens gjennom hele anlegget.

AS-Interface

Aktuator-Sensor-interface (AS-interface) erstatter konvensjonell kabling på sensor-aktuatornivå. AS-Interface har etablert seg som en industristandard for kostnadseffektiv overføring av power og signaler på et enkelt trådpar. Det er en åpen standard og den er kompatibel med alle vanlige feltbussystemer. AS-interface har vært i markedet i mer enn 20 år, men nå som industriell datakommunikasjon blir viktigere og viktigere, åpner det for økt bruk av AS-Interface

IO-Link

IO-Link muliggjør sømløs kommunikasjon og dataoverføring fra styresystem og helt ned til sensornivå. Intelligente sensorer kan få ut sitt fulle potensiale med IO-Link. Det baner veg for integrasjon av Industri 4.0-applikasjoner. I tillegg til å overføre data, er også IO-link et effektivt verktøy i forbindelse med konfigurering, feilsøking og idriftsettelse. I/O-link er en overlagret digital kommunikasjon på sensorens normale utgangssignal. Pepperl+Fuchs leverer både IO-link kompatible sensorer, IO-link gatewayer, og i tillegg har alle de store styresystemleverandørene IO-link funksjonalitet i sine systemer.

SmartBridge®

SmartBridge er en enhet som kobles mellom en sensor og et styresystem som gjør at sensorer med innebygget IO-link interface kan kommunisere med et Bluetoothbasert apparat som nettbrett eller smarttelefon. Det kan utveksles måledata, eller det kan konfigureres og feilsøkes. SmartBridge etablerer en link mellom sensoren og nettbaserte apparater og tjenester uten at sensorens måleoppgaver i maskinen påvirkes eller forringes.

 

Las ned White Paper som forklarer forskjell mellom teori og

Instrument ill crop

Elektronikk gir nye muligheter innen instrumentering

Elektroniske transmittere og instrumenter med få eller ingen bevegelige deler

En rekke spesialiserte instrumentteknologier har blitt utviklet de siste tiårene for å utnytte fysiske egenskaper som kan være korrelert med nivå eller flow.

les mer...
Cisco paper crop

Industrielt Ethernet som standard i produksjonen har endret industrien

Innsamlede dataene kan gi driftsmessige flaskehalser.

Produsenter har gjort store prosessforbedringer de siste tiårene. Digitaliseringen forandrer industrielle prosesser på en revolusjonerende måte. Gode kommunikasjons løsninger er helt sentralt.

les mer...
Pepperl MAC0006739 crop

Nettverksbaserte kommunikasjonsløsninger på sensornivå øker effektiviteten

Industrielle kommunikasjonsløsninger er integrert i sentrale systemer

I dag er det umulig å forestille seg en produksjonsprosess uten en pålitelig og transparent flyt av data. Hovedhensikten med industrielle kommunikasjonsløsninger er å forbinde alle deler av et produksjonsanlegg i ett nettverk.

les mer...
HMI wp crop

Forbrukermarkedet påvirker morgendagens HMI løsninger

Følger opp sluttbrukernes forventninger og tilbyr nye funksjoner og egenskaper

Brukeropplevelse med dagens personlige elektronikk- og forbrukerwebsteder driver utviklingen og bruken av industrielle automatiseringsløsninger mot mer brukervennlig maskingrensesnitt.

les mer...