Krohne-OPTIMASS_group-crop

Massestrøm- og tetthetsmålingen holder seg stabil, kontinuerlig og repeterbar.

Massestrømsmåler for væsker som takler 100% gass

Entrained Gas Management (EGM) er nå tilgjengelig for alle KROHNE OPTIMASS Coriolis massestrømsmålere. EGM teknologien (Entrained Gas Management) er nå tilgjengelig for alle KROHNE OPTIMASS massestrømsmålere.

Med de nyeste tilskuddene OPTIMASS 3400 og OPTIMASS 7400, tilbyr nå hele OPTIMASS serien kontinuerlig og repeterbar massestrøm eller tetthetsmåling for to faser som væske blandet med gass, slam med gasser eller svært viskøse væsker med gass innblandet

Historisk sett har dette vært en stor utfordring for massemengdemålere. Uten gass innblandet i væsken, oscillerer rørene i Coriolis massemålere med ønsket og normal frekvens. Med gass innblandet i væsken demper dette den normale svingningen, og når gassmengden øker kan man risikere at det stopper helt opp. For å løse dette har KROHNE utviklet kraftige kontrollalgoritmer som gjør at måleren klarer å opprettholde oscillasjon og fortsette målingen selv med komplekse strømningsforhold. Dette er mulig selv under en fullstendig overgang fra en ren væskefase til en gassfase og tilbake, dvs. fra 0-100% gassinnhold. Massestrøm- og tetthetsmålingen holder seg stabil, kontinuerlig og repeterbar.

Helt siden introduksjonen av EGM-teknologien i 2012, er OPTIMASS mengdemålere med EGM bevist i bruk til to-fase strømning og batch/fylling-applikasjoner i ulike bransjer:

Næringsmiddel: råmelk, iskrem, deig, sirup, ketchup, spinat, kjøtt, margarin, majones, sirup, kaffeekstrakt, kjølevæske, sukkerkonsentrat og melasse

Kjemisk: hydrogenperoksid bearbeiding, viskøs monomer/polymer, væskefjerning fra tanker med omrørere, svært konsentrerte medier som rykende HCl eller HNO3, polyuretanskum

Olje & Gass: borevæsker, lasting / lossing av bil, brønnhoder, tankovervåkning

Kommunalteknikk: Slambehandling

I kombinasjon med indikasjon eller konfigurerbar alarm for brukeren, kan EGM også brukes til å forbedre prosesser ved å identifisere forbigående eller flyktige gassinnblandinger.

Ytterligere informasjon finnes på; www.krohne.no

Om KROHNE Instumentation:

KROHNE Instrumentation er en totalleverandør av prosess måleteknologi, for måling av mengde, masse, nivå, trykk og temperatur, så vel som analyse og signalbehandling. Firmaet ble etablert i 2001 som KROHNE bedrift, men produktene har vært solgt i Norge siden før 1980. Hovedkontoret ligger i Moss. Selskapet har 24 ansatte og er representert med avdelingskontor i Stavanger. KROHNE står for innovasjon og maksimal produktkvalitet og er en av markedslederne innenfor industriell måleteknologi.

EH_Digital-Gipfel crop

IIoT i prosessindustrien

Endress+Hauser har samlet sine aktiviteter for IIoT i et datterselskap

Forebyggende vedlikehold, forvaltning av ressursinformasjon og online konfigurering er noen eksempler på mulighetene IIoT (Industrial Internet of Things) tilbyr brukerne av prosessutstyret i en digitalisert verden. Endress+Hauser driver IIoT fremover gjennom innovative produkter, nye løsninger og samarbeidspartnere.

les mer...
Jumo PINOS crop

Fin flyt med JUMO PINOS L01

Enkel retningsuavhengig montering

Nye armaturer og nominelle diametere for strømningsgivere. Strømningsgivere behøves i mange forskjellige bransjer og bruksområder. Med PINOS L01 kan JUMO tilby en elektronisk versjon for bruk i vann og vannholdige medier.

les mer...
NEK Arild Kjærnli crop

Ny markeds- og kommunikasjonsansvarlig hos NEK

NEK er inne i en spennende utvikling

Arild Kjærnli (55) har begynt som markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). Han har lang erfaring innenfor markedsføring og kommunikasjon, og har de siste årene drevet egen konsulentvirksomhet.

les mer...
LEMO kabel crop

S- og E-serie multi-konsentriske tilslutningskontakter

Kontaktene er konstruert for rotasjon i lav hastighet

Multi-konsentriske tilslutningskontakter er et nytt utvalg produkter spesielt laget til oppsett der det tillates litt rotasjon. Bruksområdene inkluderer oljebrønnboringssystemer og tårn-applikasjoner.

les mer...