Maskiners elektriske utrustning - Maskintavler

  • tirsdag 14.november kl. 09:00
  • Sluttidspunkt: 15.nov. kl. 17:00
  • Arrangør: Norsk Eltavleforening
  • Varighet: 2 dager

  • Pris: 8 800,- kr
  • Medlemspris: 7 800,- kr
  • Språk: Norsk
  • Info / påmelding

Maskin-, styrings- og automatikktavler i maskiner. Presentasjon av direktiver, forskrifter og normer. Retningslinjer og gjennomgang av EN 60204-1 kapitel for kapittel med tilhørende eksempler

Lavspenningstavler og andre sammenbygninger av elektrisk utstyr i maskinstyringer skal i følge forskrift om maskiner AML544 oppfylle en rekke elektrotekniske forskrifter. Der slike krav til valg av elektrisk utførelse og løsninger blir ivaretatt av forskriften FEU og sikkerhetskravene i FEL og ved bruk av de harmoniserte standarder/normene EN 60204-1 og NEK 439. Ekomloven som trådte i kraft 1/1-2012 og de harmoniserte standardene for maskinentreprenøren/ leverandøren blir også belyst.
 
Tavleforeningen arrangerer dette kurset for å veilede parter som både er aktører og som vil bli berørt i denne type anlegg og prosjekter. Dette omfatter spesifikasjon, konstruksjon og bygging av elektrotekniskeløsninger til maskinformål. I denne prosessen er aktørene pålagt å ivareta alle sikkerhetskrav som fremkommer i direktiv og forskrift. Definere av ansvarsforhold for elektrotekniske løsninger og maskinentreprenør/leverandør er sentral tema.  

Det vil bli lagt vekt på eksempler på bruk av elektrisk utstyr brukt i maskininstallasjoner. Kurset vil gi deg innsikt i valg av gode løsninger som er i henhold til regelverket, og sikre at dokumentasjon blir ivaretatt og riktig utført.

Del |