LandTek 2017

  • onsdag 25.oktober kl. 09:00
  • Sluttidspunkt: 26.okt. kl. 16:00
  • Sted: Scandic Oslo Airport
  • Arrangør: NFA
  • Varighet: 1 dag

  • Pris: 4 500,- kr
  • Medlemspris: 3 500,- kr
  • Språk: Norsk
  • Info / påmelding

NFA vil etablere denne konferansen som en god møteplass for alle som er opptatt av effektiv landbruksproduksjon.  Konferansen vil alltid ha teknologifokus og vil gi deltakerne et innblikk i status på teknologiutviklingen innenfor næringen.  Vi skal vise gode eksempler på teknologianvendelse, og også forsøke å gi en vurdering av i hvilken retning teknologiutviklingen vil gå.

Landtek 2017 er en teknologikonferanse for primærnæringene. 

rets konferanse vil ha fokus på husdyrhold, og gir gode eksempler på automatisering og sensorikk i moderne fjøs med hovedvekt på systemer for dyrehold, dyrevelferd, sporbarhet og avfallshåndtering.

Vi har satt sammen et bredt program av teknologiforedrag for primærnæringene.  Mat- og Landbruksministeren vil åpne konferansen. Virkemiddelapparatet innleder ved at direktørene fra  Innovasjon Norge og Forskningsrådet får komme med sine betraktninger rundt teknologiutvikling for akkurat denne delen av norsk næringsliv.

Matchmaking (B2Match): Vi ønsker å gi konferansedeltakerne mulighet til å treffe hverandre på en litt mer systematisk måte ved at vi arrangerer 15 minutters møter mellom interessenter. Møtet kan være for å diskutere en problemstilling, å få kontakt med en leverandør, å diskutere finansiering av et prosjekt eller produkt med virkemiddelapparatet eller rett og slett diskutere fag med en likesinnet

Del |