Deterministic-Ethernet-crop

Kan være vanskelig å vite hvilken standard som egner seg best

Hvordan velge sanntids Ethernet

Maskinbyggere og annen industri som tar i bruk riktig sanntid Ethernet standard kan få et markert konkurransefortrinn i både pris og ytelse. Utfordringen er at det er mange forskjellige Ethernet standarder som er tilgjengelig.

Det kan være vanskelig å vite hvilken standard som egner seg best for de forskjellige bruksområder.

White Paperet vi publiserer her er utarbeidet av en leverandør som har spesialisert seg på PLS basert styring med motion control og maskin syn. De bruker EtherCat som standard Ethernet kommunikasjon. Redaksjonen ser at konklusjonen ikke er helt objektiv, så leserne må ha det i bakhodet. Men det er mye god informasjon å hente som grunnlag for å velge sanntids Ethernet.

Når det gjelder industrielt Ethernet generelt viser analyser at EtherNet/IP på verdensbasis har flest installerte noder, om lag 1 prosent større markedsandel en PROFINET. Forholdet er noe annerledes for sanntids Ethernet. For sanntids Ethernet er det vanskelig å finne statistikk som er utarbeidet av uavhengige kilder. Men det ser ut til at utbredelsen er noe annerledes for sanntids nett, enn for vanlig industrielle Ethernet.

Dokumentet inneholder mye interessant informasjon, men ikke ta konklusjonen som absolutt. God lesing.

NI compact crop

Veiledning for nøyaktige sensormålinger

Hjelper deg med å fremskaffe, skalere og analysere måledataene dine

Sensorer konverterer et fysisk fenomen til et målbart elektrisk signal. Men noen sensorer reagerer ikke naturlig på endrede fysiske fenomener og krever signalbehandling.

les mer...
ISA100-whitepaper-3

Trådløs standard, som dekker alle nivåer

En global standard som dekker kommunikasjon fra sensor til styrerom

Digitalisering i industrien må utnytte alle aktuelle teknologier. Trådløs kommunikasjon blir stadig viktigere. Fagmiljøet streve med å etablere en global standard som dekker kommunikasjon fra sensor til styrerom, som er designet med sikkerhet i tankene, og som er sluttbrukerdrevet.

les mer...
IOT RAMEI

Internet of Things (IoT) krever standarder

Eksempler på vellykkede prosjekter publiseres jevnlig

Forutsetningene for overgangen til en digital hverdag i industrien er i stor utstrekning på plass. Nye produkter og løsninger presenteres fortløpende. Eksempler på vellykkede prosjekter publiseres jevnlig. Nye foretingsmodeller bli ofte presentert.

les mer...
Yokogawa bilde trykk crop

Nøyaktige målinger er avgjørende

En helt sentral parameter i prosessregulering er tykk

God kvalitet på målingene er det første kravet til god prosessregulering. Uansett hvor god ditt DCS, PLC, SCADA eller skybasert datainnsamlingssystem er, blir reguleringen dårlig hvis målingene er unøyaktige. En helt sentral parameter i prosessregulering er trykk.

les mer...