Deterministic-Ethernet-crop

Kan være vanskelig å vite hvilken standard som egner seg best

Hvordan velge sanntids Ethernet

Maskinbyggere og annen industri som tar i bruk riktig sanntid Ethernet standard kan få et markert konkurransefortrinn i både pris og ytelse. Utfordringen er at det er mange forskjellige Ethernet standarder som er tilgjengelig.

Det kan være vanskelig å vite hvilken standard som egner seg best for de forskjellige bruksområder.

White Paperet vi publiserer her er utarbeidet av en leverandør som har spesialisert seg på PLS basert styring med motion control og maskin syn. De bruker EtherCat som standard Ethernet kommunikasjon. Redaksjonen ser at konklusjonen ikke er helt objektiv, så leserne må ha det i bakhodet. Men det er mye god informasjon å hente som grunnlag for å velge sanntids Ethernet.

Når det gjelder industrielt Ethernet generelt viser analyser at EtherNet/IP på verdensbasis har flest installerte noder, om lag 1 prosent større markedsandel en PROFINET. Forholdet er noe annerledes for sanntids Ethernet. For sanntids Ethernet er det vanskelig å finne statistikk som er utarbeidet av uavhengige kilder. Men det ser ut til at utbredelsen er noe annerledes for sanntids nett, enn for vanlig industrielle Ethernet.

Dokumentet inneholder mye interessant informasjon, men ikke ta konklusjonen som absolutt. God lesing.

Pepperl MAC0006739 crop

Nettverksbaserte kommunikasjonsløsninger på sensornivå øker effektiviteten

Industrielle kommunikasjonsløsninger er integrert i sentrale systemer

I dag er det umulig å forestille seg en produksjonsprosess uten en pålitelig og transparent flyt av data. Hovedhensikten med industrielle kommunikasjonsløsninger er å forbinde alle deler av et produksjonsanlegg i ett nettverk.

les mer...
HMI wp crop

Forbrukermarkedet påvirker morgendagens HMI løsninger

Følger opp sluttbrukernes forventninger og tilbyr nye funksjoner og egenskaper

Brukeropplevelse med dagens personlige elektronikk- og forbrukerwebsteder driver utviklingen og bruken av industrielle automatiseringsløsninger mot mer brukervennlig maskingrensesnitt.

les mer...
Siemens 2 crop

Høye forventninger til IoT

Ønsker å utnytte eksisterende utstyr med fordelene ved digitalisering

I Internet of Things (IoT) har milliarder enheter unike adresser. All data kan overføre data til skyen for behandling og organisering. Disse oppgavene kan enkelt styres via applikasjoner.

les mer...
NI compact crop

Veiledning for nøyaktige sensormålinger

Hjelper deg med å fremskaffe, skalere og analysere måledataene dine

Sensorer konverterer et fysisk fenomen til et målbart elektrisk signal. Men noen sensorer reagerer ikke naturlig på endrede fysiske fenomener og krever signalbehandling.

les mer...