HMI wp crop

Følger opp sluttbrukernes forventninger og tilbyr nye funksjoner og egenskaper

Forbrukermarkedet påvirker morgendagens HMI løsninger

Brukeropplevelse med dagens personlige elektronikk- og forbrukerwebsteder driver utviklingen og bruken av industrielle automatiseringsløsninger mot mer brukervennlig maskingrensesnitt.

Industrielle produsenter har historisk fokusert mest på kjernekompetanse, for eksempel for å gi sanntids kontroll- og overvåkningsinformasjon. Det er ikke lagt så stor vek på brukeropplevelsen som i forbrukermarkedet. Spredning av "smarte" enheter, og spesielt den økende tilgjengeligheten av Internett of Things (IoT) og industrielle IoT-enheter (IIoT), påvirker nå sterkt den industrielle utvikling..

Den nyeste HMI-maskinvaren, programvaren og beste praksis har viser at produsenter i sterkere grad følger opp sluttbrukernes forventninger ved å tilby nye funksjoner og egenskaper. Dette White Papaer beskriver noen av måtene HMIs fremtid er tilgjengelig i dag, og viser hvordan det er et voksende behov for avanserte HMI i det industrielle og kommersielle markeder.

Instrument ill crop

Elektronikk gir nye muligheter innen instrumentering

Elektroniske transmittere og instrumenter med få eller ingen bevegelige deler

En rekke spesialiserte instrumentteknologier har blitt utviklet de siste tiårene for å utnytte fysiske egenskaper som kan være korrelert med nivå eller flow.

les mer...
Cisco paper crop

Industrielt Ethernet som standard i produksjonen har endret industrien

Innsamlede dataene kan gi driftsmessige flaskehalser.

Produsenter har gjort store prosessforbedringer de siste tiårene. Digitaliseringen forandrer industrielle prosesser på en revolusjonerende måte. Gode kommunikasjons løsninger er helt sentralt.

les mer...
Pepperl MAC0006739 crop

Nettverksbaserte kommunikasjonsløsninger på sensornivå øker effektiviteten

Industrielle kommunikasjonsløsninger er integrert i sentrale systemer

I dag er det umulig å forestille seg en produksjonsprosess uten en pålitelig og transparent flyt av data. Hovedhensikten med industrielle kommunikasjonsløsninger er å forbinde alle deler av et produksjonsanlegg i ett nettverk.

les mer...
HMI wp crop

Forbrukermarkedet påvirker morgendagens HMI løsninger

Følger opp sluttbrukernes forventninger og tilbyr nye funksjoner og egenskaper

Brukeropplevelse med dagens personlige elektronikk- og forbrukerwebsteder driver utviklingen og bruken av industrielle automatiseringsløsninger mot mer brukervennlig maskingrensesnitt.

les mer...