EH-110-crop

TNS Infratest undersøkelser viser at kundene er svært tilfreds med personellet

110 års jubileum hos Endress+Hauser AS i Lier

Endress+Hauser AS er heldig som har en svært stabil arbeidsstokk som utgjør «kjernen» i selskapet. For en markedsleder er dette essensielt, noe tilbakemeldingene fra selskapets kunder også tilsier. Nå jubilere flere av de ansatte.

Jevnlige undersøkelser i regi av TNS Infratest viser at kundene er svært tilfreds med personellet hos Endress+Hauser. I løpet av de siste 25 årene er det mange personer i den norske industriverdenen som har stiftet bekjentskap med Endress+Hausers jubilanter.

Fra venstre i bilde ser vi Paul Bøe (25 år), Eskil Andreassen (10år), Pål Thorkildsen (25år), Anne Brita Mehl (25år) og Magne Myrhaug (25år).

Endress+Hauser AS er et datterselskap av Endress+Hauser i Basel-CH. Det globale konsernet teller 13.000 medarbeidere og omsetter for over to milliarder Euro. I Norge har selskapet vært tilstede siden 1973.

Hovedkontoret er på Tranby i Lier. Selskapet har avdelingskontorer i Bergen og i Sandefjord.

NEK Arild Kjærnli crop

Ny markeds- og kommunikasjonsansvarlig hos NEK

NEK er inne i en spennende utvikling

Arild Kjærnli (55) har begynt som markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). Han har lang erfaring innenfor markedsføring og kommunikasjon, og har de siste årene drevet egen konsulentvirksomhet.

les mer...
EH-110-crop

110 års jubileum hos Endress+Hauser AS i Lier

TNS Infratest undersøkelser viser at kundene er svært tilfreds med personellet

Endress+Hauser AS er heldig som har en svært stabil arbeidsstokk som utgjør «kjernen» i selskapet. For en markedsleder er dette essensielt, noe tilbakemeldingene fra selskapets kunder også tilsier. Nå jubilere flere av de ansatte.

les mer...
SRO-ny-salgssjef-crop

Ny salgssjef i SRO AS

Hovedfokuset dreies fra produktsalg mot komplekst systemsalg

SRO GRUPPEN utvider sitt salgsteam for å understøtte gruppens vekstambisjoner og for å sikre god oppfølging av eksisterende og nye kunder.  Per H. Lian vil tiltre sin stilling som Salgssjef i SRO AS senest fra 1. Juni 2017. 

les mer...
GK-sjef-crop

Jan Arild Wathne ny sjef for GK Norge AS

Får utvidet ansvar som leder for hele GKs virksomhet i Norge.

Jan Arild Wathne har ledet GK Inneklima AS siden august 2016. Han tar nå over som leder for GK Norge AS etter konsernsjef Jon Valen-Sendstad som har fungert i rollen det siste året. Valen-Sendstad fortsetter som konsernsjef for GK Gruppen AS.

les mer...